Viết bởi Ths.Bs.Lê Anh Tuấn Diễn giải X quang tuyến vú: những tổn thương dạng khối Diễn giải X quang vú, phần 1: những tổn thương dạng khối Bài X…

Viết bởi CN.Nguyễn Tuấn Dũng Kỹ thuật chụp sọ mặt vô cùng phức tạp, nhiều bệnh ở vùng xoang mặt, hốc mắt, ở tai, ở trong não đòi hỏi những kỹ…