Wiki

Top 11 กรรม 12 ประการ

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ กรรม 12 ประการ บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม bmr.edu.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

กรรม 12 ประการ

รูปภาพสำหรับคำหลัก: กรรม 12 ประการ

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ กรรม 12 ประการ

1. กรรม 12 ประเภท – บ้านจอมยุทธ

 • ผู้เขียนบทความ: www.baanjomyut.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (19488 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ กรรม 12 ประเภท – บ้านจอมยุทธ ในหนังสือวิสุทธิมรรค ซึ่งแต่งโดยพระพุทธโฆษาจารย์ พระเถระชาวอินเดีย ได้แบ่งกรรมไว้ 12 ประเภท ตามกาลเวลา ตามหน้าที่ และตามความหนักเบา.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.baanjomyut.com/library_2/fate/03.html” width=”600″]

2. กรรม 12 ประการ กรรมนิยาม… – ธรรมเปิดโลก/พระธรรมคำสอน

 • ผู้เขียนบทความ: www.facebook.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (32972 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ กรรม 12 ประการ กรรมนิยาม… – ธรรมเปิดโลก/พระธรรมคำสอน กรรมนิยาม คือ กฎการให้ผลของกรรม หรือกฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์ คือกระบวนการที่ก่อให้เกิดการกระทำและการให้ผลของการกระทำ มี 2 ประการคือ การกระทำดี ย่อม …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: กรรมที่ทำหน้าที่เบียดเบียนกรรมอื่นที่ตรงข้ามกับตน ที่กำลังให้ผลไม่ว่าจะเป็นผลดี หรือผลชั่วมิให้เกิดผลอีกต่อไป เรียกว่า “กรรมเบียดเบียน” หรือ “อุปปีฬกกรรม” ซึ่งจะให้ผลแบบค่อยเป็นค่อยไป พลังอำนาจของกรรมเบียดเบียน มีอิทธิพลต่อชีวิตมาก ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่ว อย่างเช่น คนที่สร้างกรรมไว้ดีแล้ว กำลังได้รับ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.facebook.com/permalink.php?id=433956193349351&story_fbid=1300576236687338″ width=”600″]

3. กรรม 12 – GotoKnow

 • ผู้เขียนบทความ: www.gotoknow.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (7158 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ กรรม 12 – GotoKnow เพราะฉะนั้น ในวันนี้เรามาศึกษาเรื่องกรรม 12 ข้อ ซึ่งได้กล่าวไว้ในคัมภีร์ทางพุทธศาสนา กรรม 12 ข้อหรือ 12 ประการ แบ่งออกเป็น 3 หมวดๆละ 4 ข้อ คือ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:               2. อาจิณณกรรม กรรมที่ทำเป็นประจำ ทำบ่อยๆ หรือพหุลกรรม กรรมที่ทำไว้มากๆ หรือทำแม้ครั้งเดียว แต่ส้องเสพเสมอเป็นนิตย์

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.gotoknow.org/posts/253191″ width=”600″]

4. 1.11 กรรม 12 – บันทึกจากการศึกษาพุทธธรรม

 • ผู้เขียนบทความ: buddhadhamma-memo.blog

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (2791 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ 1.11 กรรม 12 – บันทึกจากการศึกษาพุทธธรรม กรรม 12 นี้ เป็นมติของอรรถกถาจารย์ มีข้อที่ได้ต้นเค้ามาจากพระไตรปิฎกคือ 3 ข้อแรก โดยท่านจัดแบ่งกรรมไว้เป็น 3 หมวด · จำแนกตามเวลาที่ให้ผล · จำแนกตามการให้ผลตาม …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:       (อ.สุชีพ ปุญญานุภาพ) คนที่ชนกกรรมคือกรรมดั้งเดิมแต่งมาให้ตกต่ำแล้ว ไม่ทอดอาลัยในความตกต่ำนั้น ทำความดีให้มากขึ้น ความดีนั้นก็จะเป็นอุปปีฬกกรรม คือกรรมที่เบียนกรรมดั้งเดิมได้ ควรจะตกต่ำมาก ก็ทำให้กลายเป็นตกต่ำแต่เล็กน้อย หรือทรงตัวอยู่ได้ ถ้าทำความดีมากถึงขนาด ความดีนั้นก็จะเป็นอุปัจเฉทกกรรม คื…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://buddhadhamma-memo.blog/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-12/” width=”600″]

5. กรรม 12 ประเภท – คุณครู.คอม

 • ผู้เขียนบทความ: www.kunkroo.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (31883 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ กรรม 12 ประเภท – คุณครู.คอม กรรม 12 ประเภท ในหนังสือวิสุทธิมรรค ได้แบ่งกรรมไว้ 12 ประเภท 1. กรรมให้ผลตามกาลเวลา 2. กรรมให้ผลตามหน้าที่ และ3.กรรรมให้ผลตามความหนักเบา

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ����� 3 ����Ҿѹ�� 2541

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.kunkroo.com/catalog.php?idp=380″ width=”600″]

6. บทความGL 203 กฎแห่งกรรม : ประเภทของกรรมโดยสังเขป

 • ผู้เขียนบทความ: kalyanamitra.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (22829 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บทความGL 203 กฎแห่งกรรม : ประเภทของกรรมโดยสังเขป วาระที่ 1 ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม วาระการให้ผลกรรมในอัตภาพปัจจุบัน คือ … โดยจำแนกกรรมทั้ง 12 ประการ จัดเป็นหมวดหมู่ 3 ประเภท34) ดังนี้.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: 4) อโหสิกรรม คือ กรรมเลิกให้ผล หมายถึง กรรมดี กรรมชั่วไม่มีโอกาสให้ผล กรรมชนิดนี้จะกล่าวคู่กับการให้ผลของกรรมข้อที่ 1, 2, 3 จึงจัดเป็นกรรมอีกอย่างหนึ่ง

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://kalyanamitra.org/th/article_detail.php?i=9370″ width=”600″]

7. กรรม 12 ประการกรรมนิยาม คือ กฎการให้ผลของกรรม หรือกฎธรรมชาติ …

 • ผู้เขียนบทความ: th4.ilovetranslation.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (3136 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ กรรม 12 ประการกรรมนิยาม คือ กฎการให้ผลของกรรม หรือกฎธรรมชาติ … กรรม 12 ประการกรรมนิยามคือกฎการให้ผลของกรรมหรือกฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์คือกระบวนการที่ก่อให้เกิดการกระทำและการให้ผลของการกระทำมี 2 …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: Copyright ©2022 I Love Translation. All reserved.

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://th4.ilovetranslation.com/50HofRLnvcD=d/” width=”600″]

8. 2.3 อริยสัจ 4 : สมุทัย :กรรมนิยาม : กรรม 12 – fon5481136057

 • ผู้เขียนบทความ: sites.google.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (35887 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ 2.3 อริยสัจ 4 : สมุทัย :กรรมนิยาม : กรรม 12 – fon5481136057 2.3 อริยสัจ 4 : สมุทัย :กรรมนิยาม : กรรม 12 · 2 ประการคือการกระทำดี ย่อมได้รับผลดี กระทำชั่วย่อมได้รับผลชั่ว · 12 (kamma, action) · ที่ให้ผลตามกาลเวลา คือจำแนกตาม …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: กรรมนิยาม
  (Law
  of Kamma, Moral laws)

  กรรมนิยามคือ
  กฎการให้ผลของกรรมหรือกฎธรรมชาติเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์คือกระบวนการที่ก่อให้เกิดการกระทำและการให้ผลของการกระทำ
  มี 2 ประการคือการกระทำดี ย่อมได้รับผลดี กระทำชั่วย่อมได้รับผลชั่ว

  กรรม 12 (kamma, action) กรรม หมายถึงการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนา
  ทั้ง…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://sites.google.com/site/fon5481136057/hnwy-thi-2/2-3″ width=”600″]

9. กรรม (ศาสนาพุทธ) – วิกิพีเดีย

 • ผู้เขียนบทความ: th.wikipedia.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (14579 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ กรรม (ศาสนาพุทธ) – วิกิพีเดีย ในพระพุทธศาสนา กรรม (สันสกฤต: कर्म กรฺม, บาลี: กมฺม) แปลว่า “การกระทำที่ประกอบด้วยเจตนา” ได้แก่ กระทำทางกาย เรียก กายกรรม ทางวาจา เรียก วจีกรรม และทางใจ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกำเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย กรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตได้ [3]

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1_(%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98)” width=”600″]

10. ประเภทของกรรม 16 ประเภท – Sanook

 • ผู้เขียนบทความ: www.sanook.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (31257 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ประเภทของกรรม 16 ประเภท – Sanook อุปปีฬกกรรม คือ กรรมมีหน้าที่เบียดเบียนกรรมอื่นเข้าไปทำร้ายหรือบีบคั้นกรรมอื่นที่มีสภาพตรงกันข้าม ซึ่งมีทั้งฝ่ายกุศลและฝ่ายอกุศล …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ขอบคุณข้อมูลจาก www.dhammajak.netขอบคุณภาพประกอบจาก Photos.com 

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.sanook.com/horoscope/18385/” width=”600″]

11. กรรมทีปนี หรือกฎแห่งกรรม โดยพระเดชพระคุณ พระธรรมธีรราชมหามุนี …

 • ผู้เขียนบทความ: www.tpa.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (16503 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ กรรมทีปนี หรือกฎแห่งกรรม โดยพระเดชพระคุณ พระธรรมธีรราชมหามุนี … 12. กรรมที่ตามไม่ทัน หรืออโหสิกรรม 1. กรรมพาให้เกิด (ชนกกรรม) … หรือบาปหนัก นั้น เรียกว่า อนันตริยกรรม ซึ่งมีอยู่ห้าประการด้วยกัน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: บทความนี้เกิดจากการเขียนและส่งขึ้นมาสู่ระบบแบบอัตโนมัติ สมาคมฯไม่รับผิดชอบต่อบทความหรือข้อความใดๆ ทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่ ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และหากท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือละเมิดสิทธิใดๆ กรุณาแจ้งมาที่…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.tpa.or.th/writer/read_this_book_topic.php?bookID=201&pageid=5&read=true&count=true” width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ กรรม 12 ประการ

Trung tâm điện quang BMR

BMR Medical Imaging Center - เชี่ยวชาญในการให้ข้อมูลและเอกสารทางการแพทย์ในประเทศและต่างประเทศ #bmr #trungtamdienquangbmr #chuandoanhinhanhykhoa #tailieuykhoa ข้อมูลติดต่อ เว็บไซต์: https://bmr.edu.vn/ ที่อยู่: 136 Kim Hoa Ward, Phuong Lien, Dong Da, Hanoi อีเมล: bmr.edu.vn@gmail.com

Related Articles

Back to top button