Wiki

Top 11 ที่ ตรัสรู้ ของ พระพุทธเจ้า

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ ที่ ตรัสรู้ ของ พระพุทธเจ้า บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม bmr.edu.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

ที่ ตรัสรู้ ของ พระพุทธเจ้า

รูปภาพสำหรับคำหลัก: ที่ ตรัสรู้ ของ พระพุทธเจ้า

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ ที่ ตรัสรู้ ของ พระพุทธเจ้า

1. ‘วันวิสาขบูชา’ ส่อง 3 สังเวชนียสถาน ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน

 • ผู้เขียนบทความ: www.bangkokbiznews.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (9981 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ‘วันวิสาขบูชา’ ส่อง 3 สังเวชนียสถาน ประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน พุทธคยา เป็น 1 ใน 4 ของสังเวชนียสถานเช่นกัน ตั้งอยู่ที่ เมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่ตรัสรู้ ของพระพุทธเจ้า …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: “พุทธคยา” ประเทศอินเดีย : สถานที่ตรัสรู้ 

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.bangkokbiznews.com/lifestyle/939889″ width=”600″]

2. เจดีย์พุทธคยา – ศูนย์บริการวิชาการธรรมสุทัศน์

 • ผู้เขียนบทความ: dept.npru.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (22357 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เจดีย์พุทธคยา – ศูนย์บริการวิชาการธรรมสุทัศน์ สถานที่ตรัสรู้ธรรมของพระพุทธเจ้า ณ ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์ ซึ่งปัจจุบันเป็นต้นที่ 4 นับจากต้นที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ ส่วนเจดีย์พุทธคยาที่เห็นนี้ สร้างในสมัยพระเจ้า …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:        เมื่อพระบรมโพธิสัตว์มีชัยต่อพญามารวัสวดีด้วยพระบารมีตั้งแต่เวลาสายัณห์พระอาทิตย์ยังมิทันจะอัสดงคต ทำให้บังเกิดความเบิกบานพระทัยด้วยปีติเกษม จึงทรงเจริญสมาธิภาวนาทำจิตให้ปราศจาก อุปกิเลส จนได้บรรลุ ปฐมฌาน ตติยฌาน และจตุตถฌาน อันเป็นส่วนรูปฌานสมาบัติตามลำดับ ต่อจากนั้นทรงเจร…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://dept.npru.ac.th/buddhapat/index.php?act=6a992d5529f459a44fee58c733255e86&lntype=extmod&sys=sys_article&dat=index&mac_id=443″ width=”600″]

3. วิสาขบูชา สักการะ 4 สังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล พุทธสถานสำคัญ

 • ผู้เขียนบทความ: travel.trueid.net

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (37201 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วิสาขบูชา สักการะ 4 สังเวชนียสถาน อินเดีย-เนปาล พุทธสถานสำคัญ สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า. พุทธคยา ในสมัยพุทธกาลนั้นคือตำบลอุรุเวลาเสนานิคม เมืองคยา แคว้นมคธ ซึ่งมีเมืองราชคฤห์ เป็นเมืองหลวง …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://travel.trueid.net/detail/RmKKwNJNGx6m” width=”600″]

4. วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ …

 • ผู้เขียนบทความ: www.chularat3.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (34224 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ … วันวิสาขบูชา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 เป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพาน ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งสิ่งที่สำคัญยิ่งในการบังเกิดพระพุทธเจ้าในโลก …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:          ปัจจุบัน ประเทศไทยได้ประกาศให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดราชการ โดยพุทธศาสนิกชนทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์ และประชาชน จะมีการประกอบพิธีต่าง ๆ เช่น การตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน เป็นต้น เพื่อเป็นการบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญ 3 …

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.chularat3.com/news_detail.php?lang=en&id=862″ width=”600″]

5. พุทธประวัติ – สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 • ผู้เขียนบทความ: www.onab.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (23772 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ พุทธประวัติ – สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หลังจากพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้ว สาวกของพระองค์ทั้งที่เป็นพระอรหันต์และมิใช่พระอรหันต์ได้ช่วยบำเพ็ญกรณียกิจเผยแผ่พระพุทธวัจนะอัน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  อภิเษกสมรส
  ด้วยพระราชบิดามีพระราชประสงค์มั่นคงที่จะให้เจ้าชายสิทธัตถะทรงครองเพศฆราวาสเป็นพระจักพรรดิผู้ทรงธรรม จึงพระราชทานความสุขเกษมสำราญ แวดล้อมด้วยความบันเทิงนานาประการแก่พระราชโอรสเพื่อผูกพระทัยให้มั่นคงในทางโลก เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะเจริญพระชนม์ได้ ๑๖ พรรษา พระเจ้าสุทโธทนะมีพระราชดำริว่าพระรา…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.onab.go.th/th/content/category/detail/id/72/iid/460″ width=”600″]

6. พิกัด สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ที่คนพุทธควรไปเยือนสักครั้ง! – Sanook

 • ผู้เขียนบทความ: www.sanook.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (37002 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ พิกัด สังเวชนียสถาน 4 ตำบล ที่คนพุทธควรไปเยือนสักครั้ง! – Sanook ชาวพุทธไม่ควรพลาด เปิด 4 พิกัดสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา. … กับ สังเวชนียสถาน ที่ต่อมา พุทธคยา ที่ถือเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ตามรอยพระพุทธเจ้า กับ สังเวชนียสถาน ที่ต่อมา พุทธคยา ที่ถือเป็นสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ตั้งอยู่ในเขตตำบลพุทธคยา จังหวัดคยา ประเทศอินเดีย โดยมี วิหารตรัสรู้ ซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีความเก่าแก่และสมบูรณ์ที่สุด ทั้งมีความงดงามและดูน่าเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมาก รวมถึง ต้นศรีมหาโพธิ์ ที่แผ่กิ่งก้านสาข…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.sanook.com/travel/1417769/” width=”600″]

7. สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล – ธรรมะไทย

 • ผู้เขียนบทความ: www.dhammathai.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (19780 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล – ธรรมะไทย นี้เองเป็นที่มาของสังเวชนียสถาน ๔ แห่งในดินแดนพุทธภูมิ … สถานที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ ๒๐๐ กิโลเมตร. สังเวชนียสถานแห่งที่ ๔ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ��оط����������ǡѺ�ѧ�Ǫ���ʶҹ��� �

  � ����蹺�÷� ������§��ԹԾ�ҹ����ͧ ��оط�ͧ����ç���ö����ͧ���ǵ�ҧ� ��������ͧ�Ѻ����ҹ���ط��ػѮ�ҡ����������ͧ �ѧ�Ǫ���ʶҹ��� � �Ӻ� �ҡ���һ�ԹԾ�ҹ�ٵ� ����ػ��ѧ���

  ���駹�鹾���ҹ�����������Һ��ž��ͧ����� 㹡�š�͹�ԡ�ط�����…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.dhammathai.org/buddhism/sangvechani4.php” width=”600″]

8. พุทธคยา,อินเดีย (BodhGaya, India) : สังเวชนียสถานแห่งที่ 2

 • ผู้เขียนบทความ: thaiontours.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (39897 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ พุทธคยา,อินเดีย (BodhGaya, India) : สังเวชนียสถานแห่งที่ 2 ตั้งอยู่ระหว่างองค์พระเจดีย์และต้นพระศรีมหาโพธิ์(Maha Bodhi Tree) โดยต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นต้นไม้ที่ประทับและตรัสรู้สัมโพธิญาณของพระพุทธเจ้า

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สัตตมหาสถาน ก็คือ สถานที่สำคัญ 7 แห่งที่พระพุทธเจ้าเสด็จประทับเสวยวิมุตติสุข หลังจากได้ตรัสรู้ธรรมวิเศษแล้วเป็นเวลาแห่งละ 1 สัปดาห์ รวม 49 วัน เพื่อพิจารณาพระโพธิญาณที่ได้ทรงตรัสรู้นั้นให้แน่พระทัย มีดังต่อไปนี้

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://thaiontours.com/india/bodhgaya-india” width=”600″]

9. สังเวชนียสถาน ๔ ตำบลศูนย์รวมศรัทธาของพุทธบริษัท

 • ผู้เขียนบทความ: www.stou.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (27564 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สังเวชนียสถาน ๔ ตำบลศูนย์รวมศรัทธาของพุทธบริษัท อินเดีย ถือว่าเป็นแดนดินถิ่นกำเนิดของพระพุทธศาสนา อินเดียในสมัยพุทธกาล เรียกว่า … อภิสัมพุทธสถาน (ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ คือ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: �ѧ�Ǫ���ʶҹ
  � �Ӻ��ٹ�������ѷ�Ңͧ�ط�����ѷ

   
         
  ��…����Ѥ�പ
   �ҳ��
            &nb…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.stou.ac.th/study/sumrit/3-58(500)/page1-3-58(500).html” width=”600″]

10. พุทธคยา

 • ผู้เขียนบทความ: www.digitalschool.club

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (19960 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ พุทธคยา 2545 วัดมหาโพธิ (พุทธคยา) สถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ขององค์การยูเนสโก.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
                      พุทธคยา คือคำเรียกกลุ่มพุทธสถานสำคัญใน อำเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นพุทธสถานที่มีความสำคัญที่สุด 1 ใน 4 แห่ง ของชาวพุทธ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมา…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.digitalschool.club/digitalschool/social1_1_1/social1_1/more/page3_1.php” width=”600″]

11. สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน

 • ผู้เขียนบทความ: www.mfsb2018.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (33571 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา ปรินิพพาน ลุมพินีวัน (อังกฤษ: Lumbini) เป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญแห่งที่ ๑ ใน ๔ สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: พุทธคยา (บาลี: พุทธคยา, อังกฤษ: Bodh Gaya, Mahabodhi Temple) คือคำเรียกกลุ่มพุทธสถานสำคัญในอำเภอคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ซึ่งเป็นพุทธสถานที่มีความสำคัญที่สุด ๑ ใน ๔ แห่งของชาวพุทธ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปัจจุบันบริเวณพุทธศาสนสถานอันเป็นที่ตั้งของสถานที่ตรัสรู้ข…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.mfsb2018.org/index.php/navigations/floor-1-plan/zone-2-dhamma/itemlist/tag/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%B4%20%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%20%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%99%E0%B8%B2%20%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99″ width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ ที่ ตรัสรู้ ของ พระพุทธเจ้า

Related Articles

Back to top button