Wiki

Top 11 Hrd E Learning

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ hrd e learning บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม bmr.edu.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

hrd e learning

รูปภาพสำหรับคำหลัก: hrd e learning

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ hrd e learning

1. Vai trò các bộ phận trong tổ chức khi triển khai E-Learning

 • ผู้เขียนบทความ: hrd.com.vn

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (7637 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ Vai trò các bộ phận trong tổ chức khi triển khai E-Learning Thành viên của một dự án E-learning yêu cầu các năng lực về một số lĩnh vực đặc … Tham khảo giải pháp huấn luyện trực tuyến HRD Live-Learning đang được …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: Trên thực tế, nhân sự của phòng E-learning sẽ phụ thuộc vào mức độ đầu tư của tổ chức cho hoạt động đào tạo nói chung cũng như hoạt động đào tạo E-learning nói riêng

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://hrd.com.vn/vai-tro-cac-bo-phan-trong-to-chuc-khi-trien-khai-e-learning” width=”600″]

2. Human Resource Development Through eLearning

 • ผู้เขียนบทความ: elmlearning.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (20186 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ Human Resource Development Through eLearning Human Resource Development Through eLearning · Recruiting and Training · Change Management · Improving Employee Performance · Encouraging Career …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: Each of the following HR functions (and some you may not have thought about) offers an opportunity for scalable eLearning or blended approaches to training. Here’s where we see human resource development through eLearning in the next few years. 

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://elmlearning.com/blog/hr-development-elearning/” width=”600″]

3. TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ – eLearning-HRD

 • ผู้เขียนบทความ: hrd.hmu.edu.vn

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (20738 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ – eLearning-HRD Địa chỉ: Số 1 Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội – Điện thoại: 024 38523798. Website: elearning.hmu.edu.vn – Email: elearning@hmu.edu.vn.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: Mục: TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://hrd.hmu.edu.vn/course/index.php?categoryid=12″ width=”600″]

4. TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y DƯỢC ĐÀ NẴNG

 • ผู้เขียนบทความ: hrd.hmu.edu.vn

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (27672 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y DƯỢC ĐÀ NẴNG Khoá học này được thực hiện qua hỗ trợ từ dự án “Chương trình phát triển nguồn nhân lực Y tế” nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy bằng E-learning.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: Khoá học này được thực hiện qua hỗ trợ từ dự án “Chương trình phát triển nguồn nhân lực Y tế” nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy bằng E-learning. Khóa học được biên soạn bởi các giảng viên của Bộ môn Dịch tễ học – Dân số và Thống kê y học, Khoa Y tế Công cộng, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://hrd.hmu.edu.vn/course/index.php?categoryid=18″ width=”600″]

5. e-LATiH | Malaysia’s Premier Learning Hub | Home

 • ผู้เขียนบทความ: elatih.hrdcorp.gov.my

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (2153 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ e-LATiH | Malaysia’s Premier Learning Hub | Home Top Online Courses & Specialisations. Malaysia’s largest selection of online learning courses. Choose from over 1,000 courses and check out new and exciting …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  Malaysia’s largest selection of online learning courses. Choose from over 1,000 courses and check out new and exciting content published every month.

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://elatih.hrdcorp.gov.my/” width=”600″]

6. e – Learning – สำนักงาน ก.พ. (OCSC)

 • ผู้เขียนบทความ: www.ocsc.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (19551 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ e – Learning – สำนักงาน ก.พ. (OCSC) e – Learning. ค้นหาข้อมูล สำนักงาน ก.พ. การพัฒนาข้าราชการผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์ (e – Learning) … หลักสูตร HRD e-Learning ในปีงบประมาณ 2562. Get In Touch …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: หลักสูตรอบรมออนไลน์ที่เป็นความต้องการ ร่วมของส่วนราชการเพื่อเพิ่มศักยภาพของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติงาน ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ ชุดหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ หลักสูตรการวางแผนกลยุทธ์ และการวิเคราะห์โครงการ ชุดหลักสูตรการพัฒนากระบวนทัศน์ และคุณลักษณะข้าราชการ …

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.ocsc.go.th/e-learning” width=”600″]

7. HRD 575 – College of Education | UIUC

 • ผู้เขียนบทความ: education.illinois.edu

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (11175 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ HRD 575 – College of Education | UIUC Xem thêm 3 hàng

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: Please search courses for an available course.

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://education.illinois.edu/course/HRD/575″ width=”600″]

8. Write A Review For C1-HRD – eLearning Industry

 • ผู้เขียนบทความ: elearningindustry.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (20202 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ Write A Review For C1-HRD – eLearning Industry Let the eLearning community know about your experience with C1-HRD. Start the review process today, in 5 easy steps.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: When you sign in with LinkedIn, you are granting elearningindustry.com access to your LinkedIn account, which is used to authenticate you without you having to enter a different user name and password. We also use this access to retrieve the following information:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://elearningindustry.com/directory/elearning-software/c1-hrd/reviews/new” width=”600″]

9. Top 6 e-learning resources launched by HRD Ministry in the …

 • ผู้เขียนบทความ: content.techgig.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (23606 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ Top 6 e-learning resources launched by HRD Ministry in the … 1. SWAYAM Online Courses These courses offer access to teaching-learning resources. · 2. E-PG Pathashala This platform hosts high quality and interactive e- …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: Copyright © Times Business Solutions (A Division of Times Internet Limited) 2022.

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://content.techgig.com/technology/top-6-e-learning-resources-launched-by-hrd-ministry-in-the-last-6-months/articleshow/78489581.cms” width=”600″]

10. Three mental health e-learning courses for HR | HRD Canada

 • ผู้เขียนบทความ: www.hcamag.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (17652 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ Three mental health e-learning courses for HR | HRD Canada On their website, they indicate that the eLearning courses are made up of two parts: the online component and a second part that can be attended …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: MHFA International is a not-for-profit organisation based in Australia and has over two decades of experience and expertise in the area. MHFA Australia alone offers a wide range of eLearning and ‘blended’ courses. On their website, they indicate that the eLearning courses are made up of …

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.hcamag.com/ca/specialization/learning-development/three-mental-health-e-learning-courses-for-hr/257159″ width=”600″]

11. e-learning HRD – RID กรมชลประทาน

 • ผู้เขียนบทความ: person.rid.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (4214 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ e-learning HRD – RID กรมชลประทาน e-Learning กรมชลประทาน คือ ช่องทางการเรียนรู้ใหม่ ของพวกเราชาวชลประทาน. เพื่อให้พวกเราทุกคนสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเอง. เข้าดูรายละเอียดบทเรียน. Icon Image …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: e-Learning กรมชลประทาน คือ ช่องทางการเรียนรู้ใหม่ ของพวกเราชาวชลประทาน

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://person.rid.go.th/el/” width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ hrd e learning

Related Articles

Back to top button