Wiki

Top 12 ใบรับรอง ใบขับขี่

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ ใบรับรอง ใบขับขี่ บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม bmr.edu.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

ใบรับรอง ใบขับขี่

รูปภาพสำหรับคำหลัก: ใบรับรอง ใบขับขี่

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ ใบรับรอง ใบขับขี่

1. การออกหนังสือรับรองการได้รับใบอนุญาตขับรถ – กรมการขนส่งทางบก

 • ผู้เขียนบทความ: www.dlt.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (18649 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การออกหนังสือรับรองการได้รับใบอนุญาตขับรถ – กรมการขนส่งทางบก … การดำเนินการเกี่ยวกับใบขับขี่ตามพ.ร.บ.รถยนต์; จำนวนเข้าชม 89509 ครั้ง. วันที่ 9 มิถุนายน 2559. ต้องทำการจองคิวล่วงหน้า ผ่านแอปพลิเคชั่น DLT Smart Queue.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: หรือผ่านเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบกเท่านั้น

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.dlt.go.th

2. ตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตามรูป …

 • ผู้เขียนบทความ: www.dlt.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (12820 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ตั้งแต่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ตามรูป … พ. 2564, 213 KB, 194026. 640212–ข่าวที่ 64 กรมการขนส่งทางบก ดีเดย์ 19 ก.พ. 64 ต่อใบขับขี่ใช้ใบรับรองแพทย์.docx, 15 ก.พ. 2564, 179 KB, 23288 …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:        อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวต่อไปว่า การต่ออายุใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก เดิมจะไม่มีการกำหนดให้ใช้เอกสารใบรับรองแพทย์ แต่ด้วยข้อเท็จจริงสมรรถภาพของร่างกายของผู้ขับรถมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัยที่เพิ่มมากขึ้นและอาจ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.dlt.go.th

3. ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ต่อใบขับขี่ เริ่มบังคับใช้ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ …

 • ผู้เขียนบทความ: www.sanook.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (10951 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ตัวอย่างใบรับรองแพทย์ต่อใบขับขี่ เริ่มบังคับใช้ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ … กรมการขนส่งทางบกเปิดเผยรูปแบบใบรับรองแพทย์แบบใหม่สำหรับใช้ประกอบคำขอรับใบขับขี่ใหม่และต่อใบขับขี่ เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:      กรมการขนส่งทางบกระบุว่า การกำหนดข้อบังคับให้ผู้ขอรับใบขับขี่ใหม่ และขอต่อใบขับขี่ จำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์ทุกกรณี (จากเดิมที่ผู้ขอต่อใบขับขี่สิ้นอายุไม่เกิน 3 ปี ไม่จำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์) เพื่อให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงว่าสมรรถภาพทางร่างกายของผู้ขับรถอาจเปลี่ยนแปลงไปตามวัย และอาจมีโรคประจำต…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.sanook.com

4. รู้หรือไม่? ต่อใบขับขี่ ทำใบขับขี่ใหม่ ต้องใช้ใบรับรองแพทย์

 • ผู้เขียนบทความ: www.tlt.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (35961 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ รู้หรือไม่? ต่อใบขับขี่ ทำใบขับขี่ใหม่ ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ ส่วนการอบรมออนไลน์เพื่อต่ออายุใบขับขี่สามารถทำได้ตามปกติ แต่หลังอบรมเสร็จในขั้นตอนการยื่นเอกสารจะต้องเตรียมใบรับรองแพทย์ไปด้วยเช่นกัน จากนั้นจึงดำเนินการเข้า …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  ทำไมต้องมีใบรับรองแพทย์?
  สาเหตุที่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ในการต่อใบขับขี่นั้น เพื่อเป็นการรับรองว่าผู้ขับขี่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่ป่วยด้วยโรคร้ายแรงหรือสมรรถภาพร่างกายไม่พร้อมสำหรับการขับขี่  เพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ขับขี่เอง ไปจนถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนคนอื่น ๆ ดังนั้นหากใครต้องไปทำใบขับข…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.tlt.co.th

5. ใบรับรองแพทย์ ทำใบขับขี่ ต่อใบขับขี่ แบบฟอร์มใหม่ ก.พ. 2564

 • ผู้เขียนบทความ: www.lcclinics.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (29881 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ใบรับรองแพทย์ ทำใบขับขี่ ต่อใบขับขี่ แบบฟอร์มใหม่ ก.พ. 2564 ตามหลักเกณฑ์เดิม เอกสารใบรับรองแพทย์จะต้องใช้ในกรณีขอใบขับขี่ชั่วคราว และการต่อใบขับขี่ 2 ปี เป็น 5 ปี แต่หลักเกณฑ์ใหม่ได้กำหนดให้การต่อใบขับขี่ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ใบรับรองแพทย์ (สำหรับใบอนุญาตขับรถ) ที่จะใช้ประกอบในการทำใบขับขี่ หรือต่อใบขับขี่นั้น ต้องเป็นใบรับรองแพทย์ตามแบบที่แพทยสภารับรอง (แบบฟอร์มเดียวกับของกรมการขนส่งทางบก) สามารถขอได้ที่โรงพยาบาล หรือคลินิกแพทย์ทุกแห่ง ที่รับออกใบรับรองแพทย์ โดยแจ้งว่าขอใบรับรองแพทย์สำหรับทำใบขับขี่

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.lcclinics.com

6. ใบรับรองแพทย์ สำหรับใบอนุญาตขับรถ – Open Government Data …

 • ผู้เขียนบทความ: data.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (23927 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ใบรับรองแพทย์ สำหรับใบอนุญาตขับรถ – Open Government Data … การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถทุกประเภท ทั้งทำให้และต่ออายุต้องใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบใบรับรองแพทย์ที่จะนำมาใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: การดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถทุกประเภท ทั้งทำให้และต่ออายุต้องใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบใบรับรองแพทย์ที่จะนำมาใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตผู้ประจำรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ทั้งการขอใหม้ กรณีไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับรถ หรือใบอนุญาตผู้ประจำรถมาก่อน ก…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of data.go.th

7. วิธีต่อใบขับขี่ 2564 ต้องทำอะไรบ้าง – รีวิวรถยนต์ | – Autospinn

 • ผู้เขียนบทความ: www.autospinn.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (35797 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วิธีต่อใบขับขี่ 2564 ต้องทำอะไรบ้าง – รีวิวรถยนต์ | – Autospinn รีวิวต่อใบขับขี่ 2564 · จองคิวต่อใบขับขี่ 2564 · อบรมใบขับขี่ออนไลน์ · ขอใบรับรองแพทย์ ทำใบขับขี่ 2564 · เดินทางไปทำใบขับขี่ ตามวันที่จองไว้ · อ่าน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: 1. บัตรประชาชนตัวจริง
  2. ใบขับขี่ตัวจริง
  3. ใบรับรองแพทย์ตัวจริง

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.autospinn.com

8. ใบรับรองแพทย์แพทย์ ใบขับขี่,ใบรับรองแพทย์ สมัครงาน,ใบรับรอง …

 • ผู้เขียนบทความ: www.intouchmedicare.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (39201 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ใบรับรองแพทย์แพทย์ ใบขับขี่,ใบรับรองแพทย์ สมัครงาน,ใบรับรอง … บริการออกใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่ ราคาสบายกระเป๋า ตามประกาศขนส่งปี2564 มีอายุใช้ได้ 30 วัน คลินิกใบรับรองแพทย์สมัครงาน มีหลายสาขาใกล้บ้านคุณ.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาจำนวนมาก สนใจขอใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่ ทางออนไลน์เพื่อความสะดวกไม่ต้องเดินทางเข้ามารับบริการหรือลดความเสี่ยงจากสัมผัส

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.intouchmedicare.com

9. เอกสารต่อใบขับขี่รถยนต์ 2565 มีอะไรบ้าง เสียเงินเท่าไร – SILKSPAN

 • ผู้เขียนบทความ: www.silkspan.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (15472 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เอกสารต่อใบขับขี่รถยนต์ 2565 มีอะไรบ้าง เสียเงินเท่าไร – SILKSPAN ใบขับขี่เดิม; บัตรประชาชนฉบับจริง; ใบรับรองแพทย์ ที่ออกก่อนวันยื่นคำขอไม่เกิน 1 เดือน. ขั้นตอนการดำเนินการ.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: URL: www.silkspan.com/online/article/auto/37/Client IP: 116.102.106.135Attack ID: 20000018Message ID: 000960094136

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.silkspan.com

10. ต่อใบขับขี่ชั่วคราว ตลอดชีพ ใช้ใบรับรองแพทย์ไหม ห้ามโรคอะไรทำบ้าง

 • ผู้เขียนบทความ: www.tidlor.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (35460 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ต่อใบขับขี่ชั่วคราว ตลอดชีพ ใช้ใบรับรองแพทย์ไหม ห้ามโรคอะไรทำบ้าง ต่อใบขับขี่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์แล้ว! และมีโรคต้องห้ามที่ถูกระบุไว้ด้วยในแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ทำใบขับขี่ โรคอันตรายห้ามทำใบขับขี่อะไรบ้างนั้น อ่านได้เลย!

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: คำตอบสั้นๆ คือเหมือนกันกับในแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ของการขอทำใบขับขี่ตามที่แพทยสภากำหนดเอาไว้เลย แต่เงินติดล้อมีข้อมูลอยากมานำเสนอเพิ่มเติม หากเป็นใบรับรองแพทย์เพื่อทำใบขับขี่ในแบบก่อนจะไม่มีโรคลมชักปรากฎในแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ครับ เพราะโรคลมชักเพิ่งถูกเพิ่มในปีนี้

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of www.tidlor.com

11. ขอ-ต่ออายุใบขับขี่ครั้งต่อไป ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ เริ่ม 19 ก.พ. 64

 • ผู้เขียนบทความ: healthserv.net

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (26105 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ขอ-ต่ออายุใบขับขี่ครั้งต่อไป ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ เริ่ม 19 ก.พ. 64 สำหรับใบรับรองแพทย์ตามแบบที่แพทยสภารับรอง โดยผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถหรือใบอนุญาตผู้ประจำรถ สามารถแจ้งวัตถุประสงค์ในการขอรับใบรับรองแพทย์ เพื่อให้ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: โปรดเข้าใจว่า HealthServ.net ไม่ได้เป็นสถานพยาบาล ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการวิชาชีพด้านแพทย์ใดๆ จึงไม่สามารถให้คำปรึกษาในด้านการแพทย์ การรักษาใดๆ ได้ในทุกๆ กรณี – HealthServ.net เป็นสื่อที่เสนอเนื้อหาด้านสุขภาพ ได้แก่ บทความ ข่าวสาร รวมถึง ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแพคเกจ/บริการจาก รพ./สถานพยาบาล/ผู้ให้บร…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of healthserv.net

12. ถ้าได้ใบรับรองจากโรงเรียนสอนขับรถแล้ ไปทำใบขับขี่ที่ขนส่ง ใช้เวลา …

 • ผู้เขียนบทความ: pantip.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (18920 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ถ้าได้ใบรับรองจากโรงเรียนสอนขับรถแล้ ไปทำใบขับขี่ที่ขนส่ง ใช้เวลา … ใบขับขี่ โรงเรียนสอนขับรถ อุบัติเหตุบนท้องถนน. ได้ไปเรียนขับรถ และสอบใบขับขีที่โรงเรียน ที่ผ่านการรับรองจากกรมขนส่งแล้ว ได้ใบรับรองจากโรงเรียนมาแล้ว …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับกระทู้นี้ได้ด้วยการเข้าสู่ระบบ

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • Screenshot of pantip.com

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ ใบรับรอง ใบขับขี่

Trung tâm điện quang BMR

BMR Medical Imaging Center - เชี่ยวชาญในการให้ข้อมูลและเอกสารทางการแพทย์ในประเทศและต่างประเทศ #bmr #trungtamdienquangbmr #chuandoanhinhanhykhoa #tailieuykhoa ข้อมูลติดต่อ เว็บไซต์: https://bmr.edu.vn/ ที่อยู่: 136 Kim Hoa Ward, Phuong Lien, Dong Da, Hanoi อีเมล: bmr.edu.vn@gmail.com

Related Articles

Back to top button