Wiki

Top 13 เขต อำเภอ

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ เขต อำเภอ บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม bmr.edu.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

เขต อำเภอ

รูปภาพสำหรับคำหลัก: เขต อำเภอ

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ เขต อำเภอ

1. พื้นที่ของเขตและแขวงในกรุงเทพมหานคร – E-Report

 • ผู้เขียนบทความ: e-report.energy.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (1815 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ พื้นที่ของเขตและแขวงในกรุงเทพมหานคร – E-Report Xem thêm 207 hàng

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: �ǧ���þ�Һ��

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://e-report.energy.go.th/area/Bangkok.htm” width=”600″]

2. อำเภอ – วิกิพีเดีย

 • ผู้เขียนบทความ: th.wikipedia.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (19891 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ อำเภอ – วิกิพีเดีย อำเภอ (อักษรโรมัน: Amphoe) เป็นหน่วยการปกครองระดับที่สองในประเทศไทย … ในปัจจุบันประเทศไทยมี 878 อำเภอใน 76 จังหวัด ซึ่งไม่รวม 50 เขตของกรุงเทพมหานคร …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เดิมอำเภอที่ตั้งจังหวัดบางแห่งไม่มีคำว่า เมือง อยู่ในชื่อ ในขณะที่บางอำเภอที่ไม่ได้เป็นอำเภอที่ตั้งจังหวัด จะมีคำว่า เมือง อยู่ในชื่อด้วย เช่น อำเภอเมืองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา จนต่อมาในปี พ.ศ. 2481 อำเภอที่ตั้งจังหวัดได้เปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอเมือง ในขณะที่อำเภอที่เหลือที่ไม่ใช่ที่ตั้งจังหวัดได้เปลี่…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD” width=”600″]

3. โครงสร้างการบริหารราชการของจังหวัด อำเภอกิ่งอำเภอ ตำบล และ …

 • ผู้เขียนบทความ: www.prachuapkhirikhan.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (15606 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ โครงสร้างการบริหารราชการของจังหวัด อำเภอกิ่งอำเภอ ตำบล และ … อำเภอ เป็นหน่วยราชการบริหารรองจากจังหวัด การตั้ง ยุบ และเปลี่ยนเขตอำเภอ ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา มีนายอำเภอเป็นหัวหน้าปกครองบังคับบัญชาข้าราชการในอำเภอ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.prachuapkhirikhan.go.th/data/stuc_province.htm” width=”600″]

4. การแบ่งเขตการปกครอง – จังหวัดลำพูน

 • ผู้เขียนบทความ: www.lamphun.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (15618 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การแบ่งเขตการปกครอง – จังหวัดลำพูน อำเภอ. ขนาดพื้นที่. (ตร.กม.) ตำบล. หมู่บ้าน. เทศบาลเมือง. / ตำบล. อบต. ชุมชน. ระยะทางห่างจากจังหวัด. (กม.) 1. อำเภอเมืองลำพูน.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:         จังหวัดลำพูน แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 51 ตำบล 577 หมู่บ้าน, 1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด, 1 เทศบาลเมือง, 39 เทศบาลตำบล, 17 องค์การบริหารส่วนตำบล และ 17 ชุมชน

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.lamphun.go.th/th/information/aboutus/7/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87″ width=”600″]

5. เขตการปกครอง

 • ผู้เขียนบทความ: www.chonburi.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (24464 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เขตการปกครอง อำเภอทั้ง 11 ของจังหวัดชลบุรี ได้แก่ อำเภอเมืองชลบุรี อำเภอพนัสนิคม อำเภอพานทอง อำเภอบ้านบึง อำเภอศรีราชา อำเภอเกาะจันทร์ อำเภอบ่อทอง อำเภอหนองใหญ่ อำเภอ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: จังหวัดชลบุรีแบ่งเขตการปกครองออกแบ่งเป็น 11 อำเภอ 92 ตำบล 687 หมู่บ้าน การปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครแหลมฉบัง และเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เทศบาลเมือง 10 แห่ง  เทศบาลตำบล 35 แห่ง องค์การบริหารส่วนตำบล&nb…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.chonburi.go.th/website/about_chonburi/about6″ width=”600″]

6. การจัดสวัสดิการขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัด …

 • ผู้เขียนบทความ: so03.tci-thaijo.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (13365 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การจัดสวัสดิการขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัด … สุพจน์ บุญวิเศษ อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา. Keywords: การจัดสวัสดิการ, องค์การบริหารส่วนตำบล, ชลบุรี, Welfare …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: การศึกษาเรื่อง การจัดสวัสดิการขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาความต้องการของประชาชนผู้รับบริการด้านสวัสดิการขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 2) เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยการบริหารจัดการสวัสดิการฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมื…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://so03.tci-thaijo.org/index.php/polscilaw_journal/article/view/48734″ width=”600″]

7. แผนที่แสดงเขต อำเภอ ตำบล เทศบาล และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด พ …

 • ผู้เขียนบทความ: service.nso.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (26686 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ แผนที่แสดงเขต อำเภอ ตำบล เทศบาล และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัด พ … เส้นทางคมนาคมในแต่ละจังหวัด · ซื่อเขตการปกครองระดับต่าง ๆ · ที่ตั้งหน่วยบริการระดับอำเภอ · ข้อมูลแสดงลักษณะโครงสร้างที่สำคัญของจังหวัด.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: Privoxy ran out of memory while processing your request.

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/pubs/oth_doc_map48.htm” width=”600″]

8. ประสิทธิภาพการบริหารบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น …

 • ผู้เขียนบทความ: dspace.bru.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (10271 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการบริหารบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น … ประสิทธิภาพการบริหารบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษา ในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์. ธัญญรัตน์, พุฑฒิพงษ์ชัยชาญ; จิรัญญา, …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  Show full item record

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://dspace.bru.ac.th/xmlui/handle/123456789/431″ width=”600″]

9. ข้อมูลทั่วไปของอำเภอบางละมุง

 • ผู้เขียนบทความ: www.banglamungdistrict.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (4445 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไปของอำเภอบางละมุง ติดต่อเขตอำเภอสัตหีบ. ทิศตะวันออก, ติดต่อเขตอำเภอศรีราชา และกิ่งอำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง. ทิศตะวันตก, ติดต่อทะเลอ่าวไทย. ลักษณะ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.banglamungdistrict.go.th/?page=information&subpage=information” width=”600″]

10. เขตอำเภอทุ่งหัวช้าง – องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

 • ผู้เขียนบทความ: www.lamphunpao.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (36386 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เขตอำเภอทุ่งหัวช้าง – องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นายสิทธิชัย มูลทา. 2,452 total views, 4 views today. ← เขตอำเภอแม่ทา …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เลขที่ 125 หมู่ที่ 15 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
  โทรศัพท์ 0-5359-7260
  โทรสาร 0-5359-7260 ต่อ 108
  e-mail: webmaster@lamphunpao.go.th

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.lamphunpao.go.th/portfolio/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87/” width=”600″]

11. รูปแบบและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างของผู้ประกอบ …

 • ผู้เขียนบทความ: ithesis-ir.su.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (10996 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ รูปแบบและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างของผู้ประกอบ … … ในเขตอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ห่วงโซ่ การดำเนินกิจการ กิจกรรมหลักประกอบด้วย ด้านห่วงโซ่อุปทานคือ การเลือกซื้อสินค้า จากตัวแทน จำหน่าย …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://ithesis-ir.su.ac.th/dspace/handle/123456789/190″ width=”600″]

12. ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด จังหวัดจันทบุรี (จ.จันทบุรี)

 • ผู้เขียนบทความ: www.chanthaburi.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (4747 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไปของจังหวัด จังหวัดจันทบุรี (จ.จันทบุรี) ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบ่อไร่ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด … ได้แก่ พื้นที่ในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอเขาคิชฌกูฏ ตอนบนของอำเภอท่าใหม่ อำเภอขลุง …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: Topography divided in 3 qualities as follows:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.chanthaburi.go.th/content/general” width=”600″]

13. ประวัติ สำนัก บริหาร การ ปกครอง ท้องที่

 • ผู้เขียนบทความ: multi.dopa.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (28990 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ประวัติ สำนัก บริหาร การ ปกครอง ท้องที่ หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ พ.ร.บ.ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 กำหนดไว้ดังนี้. (1) ให้กำหนดเขตท้องที่อำเภอ มีเครื่องหมายและจดเขตอำเภออื่นทุกด้าน อย่าให้มีที่ว่าง เปล่า …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ส่วนราชการประจำอำเภอหลักๆ ที่สำคัญและจำเป็นจะต้องมีนอกจาก ที่ทำการปกครองอำเภอแล้ว เช่น สถานีตำรวจภูธรอำเภอ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ที่ทำการสัสดีอำเภอ เป็นต้น

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://multi.dopa.go.th/pab/info_organ/about1″ width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ เขต อำเภอ

Related Articles

Back to top button