Wiki

Top 14 ปรัชญา เศรษฐกิจ พอ เพียง หมาย ถึง อะไร

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ ปรัชญา เศรษฐกิจ พอ เพียง หมาย ถึง อะไร บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม bmr.edu.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

ปรัชญา เศรษฐกิจ พอ เพียง หมาย ถึง อะไร

รูปภาพสำหรับคำหลัก: ปรัชญา เศรษฐกิจ พอ เพียง หมาย ถึง อะไร

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ ปรัชญา เศรษฐกิจ พอ เพียง หมาย ถึง อะไร

1. หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง – WIKI84

 • ผู้เขียนบทความ: www.hii.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (25239 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง – WIKI84 การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้าง …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ถ้าไม่มีเศรษฐกิจพอเพียง เวลาไฟดับ…จะพังหมด จะทำอย่างไร. ที่ที่ต้องใช้ไฟฟ้าก็ต้องแย่ไป….หากมีเศรษฐกิจพอเพียงแบบไม่เต็มที่ ถ้าเรามีเครื่องปั่นไฟ ก็ใช้ปั่นไฟหรือถ้าขั้นโบราณกว่า มืดก็จุดเทียนคือมีทางที่จะแก้ปัญหาเสมอ….ฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ก็มีเป็นขั้นๆ แต่จะบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ให้เพียงพอเ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.hii.or.th/wiki84/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87″ width=”600″]

2. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง – องค์กการบริหารส่วนตำบลธาตุทอง

 • ผู้เขียนบทความ: thatthong-sk.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (38472 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง – องค์กการบริหารส่วนตำบลธาตุทอง 1.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ อะไร. เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการดำรงชีวิต และปฏิบัติตนของประชาชนทุกระดับตั้งแต่

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:         เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวปรัชญาที่ทุกๆ คน สามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ ไม่ว่าจะเป็นตัวเราเอง นักเรียน เกษตรกร ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ตลอดจนบริษัท ห้างร้าน สถาบันต่างๆ ทั้งนอกภาคการเกษตรและในภาคการเกษตร สามารถนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดังกล่าวไปปฏิบัติ …

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://thatthong-sk.go.th/index.php?op=articlecenter_detail&art_id=1808&id=10863″ width=”600″]

3. เศรษฐกิจพอเพียง – มูลนิธิชัยพัฒนา

 • ผู้เขียนบทความ: www.chaipat.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (14869 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง – มูลนิธิชัยพัฒนา “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานมานานกว่า … ฉันพูดเศรษฐกิจพอเพียงความหมายคือ ทำอะไรให้เหมาะสมกับฐานะของตัวเอง …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: “…ไฟดับถ้ามีความจำเป็น หากมีเศรษฐกิจพอเพียงแบบไม่เต็มที่ เรามีเครื่องปั่นไฟก็ใช้ปั่นไฟ หรือถ้าขั้นโบราณกว่า มืดก็จุดเทียน คือมีทางที่จะแก้ปัญหาเสมอ ฉะนั้นเศรษฐกิจพอเพียงก็มีเป็นขั้นๆ แต่จะบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ ให้พอเพียงเฉพาะตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เป็นสิ่งทำไม่ได้ จะต้องมีการแลกเปลี่ยน ต้องมีก…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.chaipat.or.th/site_content/item/3579-2010-10-08-05-24-39.html” width=”600″]

4. ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง – ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า

 • ผู้เขียนบทความ: www.forest.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (39069 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง – ส่วนอำนวยการ สำนักส่งเสริมการปลูกป่า บทสรุป ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง 2 เงื่อนไข · ห่วง 1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ระบบเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งเน้นให้บุคคลสามารถประกอบอาชีพได้อย่างยั่งยืน และใช้จ่ายเงินให้ได้มาอย่างพอเพียงและประหยัด ตามกำลังของเงินของบุคคลนั้น โดยปราศจากการกู้หนี้ยืมสิน และถ้ามีเงินเหลือ ก็แบ่งเก็บออมไว้บางส่วน ช่วยเหลือผู้อื่นบางส่วน และอาจจะใช้จ่ายมาเพื่อปัจจัยเสริมอีกบางส่วน สาเหตุที่แนวทางการดำรง…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.forest.go.th/reforest-admin/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87/” width=”600″]

5. เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงอะไร มีความสำคัญยังไงกับงบประมาณปี …

 • ผู้เขียนบทความ: www.thansettakij.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (29161 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึงอะไร มีความสำคัญยังไงกับงบประมาณปี … “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานพระราชดำริชี้แนะแนวทาง การดำเนินชีวิต …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.thansettakij.com/economy/519073″ width=”600″]

6. ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง – ศาสตร์พระราชา – Google Sites

 • ผู้เขียนบทความ: sites.google.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (6877 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง – ศาสตร์พระราชา – Google Sites เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนา และบริหารประเทศให้ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ขั้นที่ 1 ที่มุ่งแก้ปัญหาของเกษตรกรที่อยู่ห่างไกลแหล่งน้ำ ต้องพึ่งน้ำฝน และประสบความเสี่ยงจากการที่น้ำไม่พอเพียง แม้กระทั่งสำหรับการปลูกข้าวเพื่อบริโภค และมีข้อสมมติว่า มีที่ดินพอเพียงในการขุดบ่อเพื่อแก้ปัญหาในเรื่องดังกล่าว จากการแก้ปัญหาความเสี่ยงเรื่องน้ำ จะทำให้เกษตรกรสามารถมีข้าวเพื่อการบริโภคย…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://sites.google.com/site/sastrphraracha2513/khwam-hmay-khxng-sersthkic-phx-pheiyng” width=”600″]

7. เศรษฐกิจพอเพียง (คืออะไร หมายถึง ความหมาย) – Sanook! พีเดีย

 • ผู้เขียนบทความ: guru.sanook.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (17255 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง (คืออะไร หมายถึง ความหมาย) – Sanook! พีเดีย การพัฒนาตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้าง …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: “คือพอมีพอกินของตัวเองนั้นไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเศรษฐกิจสมัยหิน สมัยหินนั้นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน แต่ว่าค่อยๆ พัฒนาขึ้นมา ต้องมีการแลกเปลี่ยนกัน มีการช่วยระหว่างหมู่บ้าน หรือระหว่าง จะเรียกว่าอำเภอ จังหวัด ประเทศ จะต้องมีการแลกเปลี่ยน มีการไม่พอเพียง จึงบอกว่าถ้ามีเศรษฐกิจพอเพียง เพี…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://guru.sanook.com/4238/” width=”600″]

8. ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency …

 • ผู้เขียนบทความ: www.sdgmove.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (16749 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency … 2.เงื่อนไขคุณธรรม คือ อยู่บนฐานของหลักคุณธรรมและศีลธรรมอันดีของสังคม ไม่ส่งผลกระทบทางลบต่อคนอื่นหรือสิ่งแวดล้อม. ที่มา: cse.nida.ac.th. เป้าหมาย …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: “เศรษฐกิจพอเพียง” “เศรษฐกิจ”และก็ “พอเพียง”พอเพียงก็ไม่ค่อยเข้าใจว่าพอเพียงอะไร แต่ความคิดของตัว พอเพียง ก็คือว่าทำอะไรไม่ฟุ่มเฟือย ไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ทำอะไรให้มันเกินไป เมื่อทำแล้วได้ผลในการกระทำ ถ้าทำได้ ก็หมายความว่า ประหยัด สำหรับชาวบ้าน คนที่ทำเศรษฐกิจนี้เอง

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.sdgmove.com/2019/09/27/sep-and-sdgs/” width=”600″]

9. เศรษฐกิจพอเพียง – วิกิพีเดีย

 • ผู้เขียนบทความ: th.wikipedia.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (15261 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง – วิกิพีเดีย เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระราชดำรัสแก่ชาวไทยนับตั้งแต่ พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา และถูกพูดถึงอย่างชัดเจนในวันที่ 4 …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: นอกจากเศรษฐกิจพอเพียงจะมีประโยชน์ต่อประเทศไทย ทั้งยังมีความสำคัญต่อการพัฒนาในต่างประเทศ การประยุกต์นำหลักปรัชญาเพื่อนำไปพัฒนาประเทศในต่างประเทศเหล่านั้น ประเทศไทยได้เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนผ่านทางสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ โดยมีหน้าที่คอยประสานงานรับความช่วยเหลือทางวิชาการด้านต่…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87″ width=”600″]

10. เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร ? – Money Buffalo | ทิปส์ออมเงิน

 • ผู้เขียนบทความ: www.moneybuffalo.in.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (29678 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เศรษฐกิจพอเพียง คืออะไร ? – Money Buffalo | ทิปส์ออมเงิน การพัฒนาตามหลักแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้าง …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: “คือพอมีพอกินของตัวเองนั้นไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเศรษฐกิจสมัยหิน สมัยหินนั้นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน แต่ว่าค่อยๆ พัฒนาขึ้นมา ต้องมีการแลกเปลี่ยนกัน มีการช่วยระหว่างหมู่บ้าน หรือระหว่าง จะเรียกว่าอำเภอ จังหวัด ประเทศ จะต้องมีการแลกเปลี่ยน มีการไม่พอเพียง จึงบอกว่าถ้ามีเศรษฐกิจพอเพียง เพียงเศษห…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.moneybuffalo.in.th/saving-tips/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87″ width=”600″]

11. พระองค์คือต้นแบบของคำว่า พอเพียง

 • ผู้เขียนบทความ: new.camri.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (14979 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ พระองค์คือต้นแบบของคำว่า พอเพียง ศรษฐกิจพอเพียง คือ ปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงชี้แนวทางการดำเนินชีวิตให้แก่ปวงชนชาวไทยมาเป็นระยะเวลานาน ในช่วงตั้งแต่ก่อนการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  “คือพอมีพอกินของตัวเองนั้นไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง เป็นเศรษฐกิจสมัยหิน สมัยหินนั้นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหมือนกัน แต่ว่าค่อยๆ พัฒนาขึ้นมา ต้องมีการแลกเปลี่ยนกัน มีการช่วยระหว่างหมู่บ้าน หรือระหว่าง จะเรียกว่าอำเภอ จังหวัด ประเทศ จะต้องมีการแลกเปลี่ยน มีการไม่พอเพียง จึงบอกว่าถ้ามีเศรษฐกิจพอเพียง …

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://new.camri.go.th/infographic/61″ width=”600″]

12. การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน

 • ผู้เขียนบทความ: www.dlt.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (27908 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ห่วง. ห่วง 1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:     ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทรงปรับปรุงพระราชทานเป็นที่มาของนิยาม "3 ห่วง 2 เงื่อนไข" ที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นำมาใช้ในการรณรงค์เผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านช่องทางสื่อต่า…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.dlt.go.th/site/khonkaen/m-news/10031/view.php?_did=26281″ width=”600″]

13. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง – มูลนิธิ ปิดทองหลังพระ

 • ผู้เขียนบทความ: www.pidthong.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (10987 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง – มูลนิธิ ปิดทองหลังพระ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไร. เมื่อปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถูกน้อมนำไปปฏิบัติอย่างแพร่หลาย ทำให้ความหมายและรูปแบบการปฏิบัติเริ่มหลากหลายและเบี่ยงเบนไปจากกรอบ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  เกษม วัฒนชัย. 2548. เอกสารประกอบการปาฐกถาพิเศษ “เศรษฐกิจพอเพียงกับการศึกษา”. กรุงเทพฯ .

  ชนัธฌา ศิวโมกษธรรม. 2550. “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”. “บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงกับพระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
  ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.pidthong.org/philosophy.php” width=”600″]

14. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 • ผู้เขียนบทความ: www.stou.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (31657 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความพอประมาณ หมายถึงความพอดี พอเหมาะไม่มากหรือน้อยเกินไปจนเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นซึ่งเป็นไปตามพุทธเศรษฐศาสตร์ ยึดหลักทางสายกลางและความไม่โลภ. ความมีเหตุผล …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเน้นความพอประมาณ ความพอเพียงซึ่งเป็นไปตามหลักทางสายกลางไม่มากไม่น้อยเกินไปและไม่มีความโลภจนเบียดเบียนผู้อื่นและสิ่งแวดล้อมและมีเหตุผลคือการใช้ปัญญาในการตัดสินใจ ดำเนินการต่างๆโดยมีเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมซึ่งเป็นภูมิคุ้มกันเพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายนอ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.stou.ac.th/stouonline/lom/data/sec/Alternative/04-04-01.html” width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ ปรัชญา เศรษฐกิจ พอ เพียง หมาย ถึง อะไร

Related Articles

Back to top button