Wiki

Top 18 ทักษะ สํา คั ญ ใน ศตวรรษ ที่ 21

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ ทักษะ สํา คั ญ ใน ศตวรรษ ที่ 21 บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม bmr.edu.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

ทักษะ สํา คั ญ ใน ศตวรรษ ที่ 21

รูปภาพสำหรับคำหลัก: ทักษะ สํา คั ญ ใน ศตวรรษ ที่ 21

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ ทักษะ สํา คั ญ ใน ศตวรรษ ที่ 21

1. ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 – vilawan21 – Google Sites

 • ผู้เขียนบทความ: sites.google.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (38785 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 – vilawan21 – Google Sites ภาษาแม่ และภาษาสำคัญของโลก; ศิลปะ; คณิตศาสตร์; การปกครองและหน้าที่พลเมือง; เศรษฐศาสตร์; วิทยาศาสตร์; ภูมิศาสตร์; ประวัติศาสตร์. โดยวิชาแกนหลักนี้จะนำมาสู่การ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: 1.ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม จะเป็นตัวกำหนดความพร้อมของนักเรียนเข้าสู่โลกการทำงานที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในปัจจุบัน ได้แก่

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://sites.google.com/site/ppvilawan21/thaksa-haeng-stwrrs-thi-21″ width=”600″]

2. ทักษะในศตวรรษที่ 21 – prapinsiri

 • ผู้เขียนบทความ: prapinsiri.esdc.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (7272 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ทักษะในศตวรรษที่ 21 – prapinsiri ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ความรู้เกี่ยวกับโลก (Global Awareness) ความรู้เกี่ยวกับการเงิน เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ และการเป็นผู้ประกอบการ (Financial, Economics, Business …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:         Creativity and Innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม)        Cross-cultural Understanding (ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรม ต่างกระบวนทัศน์)        Collaboration, Teamwork and Leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ การทำงานเป็นทีม และภาวะผู้นำ)        Communications, Information, and M…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://prapinsiri.esdc.go.th/home/thaksa-ni-stwrrs-thi-21″ width=”600″]

3. ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 | กองนโยบายและแผน

 • ผู้เขียนบทความ: plan.vru.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (33516 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 | กองนโยบายและแผน การศึกษาในศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นการฝึกทักษะให้แก่นักเรียนมากกว่าการมอบความรู้ · ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skills) · ทักษะชีวิต (Life Skills) · ทักษะการใช้เทคโนโลยี …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: You must be logged in to post a comment.

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://plan.vru.ac.th/?dt_portfolio=%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-21″ width=”600″]

4. 3 ทักษะต้องมีสำหรับ “เด็กในศตวรรษที่ 21” – ลงทุนมัม

 • ผู้เขียนบทความ: www.longtunmom.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (2689 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ 3 ทักษะต้องมีสำหรับ “เด็กในศตวรรษที่ 21” – ลงทุนมัม 3 ทักษะต้องมีสำหรับ “เด็กในศตวรรษที่ 21” · Critical Thinking หรือ ความคิดเชิงคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหา · Collaboration หรือ การทำงานร่วมกับผู้อื่นเป็นทีม · Creativity …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: แม่ๆอย่าลืมหมั่นฝึกฝนทักษะเหล่านี้ให้กับลูกๆของเรานะคะ เพราะเมื่อลูกๆของเรามีทักษะเหล่านี้ไม่ว่าอนาคตข้างหน้าจะเปลี่ยนแปลงเร็วแค่ไหน เราก็ยังอุ่นใจว่าเด็กๆเหล่านี้จะสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างสบายๆแน่นอน

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.longtunmom.com/21st-century-skills/” width=”600″]

5. 21st-Century Skill : ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 • BASE For Corporate

 • ผู้เขียนบทความ: corporate.baseplayhouse.co

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (19022 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ 21st-Century Skill : ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 • BASE For Corporate … องค์กร WEF วิจัยออกมาว่าทักษะที่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญในศตวรรษที่ 21 คือทักษะด้านการเข้าสังคมและอารมณ์ (Social & Emotional Skill) …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: โดย 6 ทักษะในกลุ่มที่ 1 นั้นคือ ‘ทักษะเฉพาะทางขั้นพื้นฐาน’ (Literacies) ในบริบทต่างๆที่เจอได้ทั่วไปในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ส่วนอีก 10 ทักษะในกลุ่มที่ 2 และ 3 นั้นเป็นกลุ่มทักษะที่เกี่ยวข้องกับ ‘ทักษะการเข้าสังคมและอารมณ์’ (Social & Emotional Learning) โดยตรง และนับเป็นกลุ่มทักษะที่กำลังเป็นที่ต้องก…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://corporate.baseplayhouse.co/21st-century-skill-%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-21/” width=”600″]

6. ทักษะชีวิต สิ่งสำคัญสำหรับวัยรุ่นศตวรรษที่ 21 – มูลนิธิยุวพัฒน์

 • ผู้เขียนบทความ: www.yuvabadhanafoundation.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (33105 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ทักษะชีวิต สิ่งสำคัญสำหรับวัยรุ่นศตวรรษที่ 21 – มูลนิธิยุวพัฒน์ 10 ทักษะชีวิตที่วัยรุ่นควรฝึกฝน · 1.ทักษะการตัดสินใจ (Decision making) · 2.ทักษะการแก้ปัญหา (Problem solving) · 3.ทักษะการคิดสร้างสรรค์ (Creative …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดทักษะชีวิตไว้ 10 ทักษะ ได้แก่
  1.ทักษะการตัดสินใจ (Decision making) เป็นความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตได้อย่างมีระบบ เช่น ถ้าบุคคลสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับการกระทำของตนเองที่เกี่ยวกับพฤติกรรมด้านสุขภาพหรือความปลอดภัยในชีวิต โดยประเมินทางเลือกและผลท…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.yuvabadhanafoundation.org/th/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%9B/%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4/” width=”600″]

7. 76 สังคมแห งการเรียนรู : สิ่งที่สําคัญของการศึกษาในศตวรรษที่21

 • ผู้เขียนบทความ: edu.kpru.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (24448 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ 76 สังคมแห งการเรียนรู : สิ่งที่สําคัญของการศึกษาในศตวรรษที่21 โดยคํานึงถึงการเสริมสร างทักษะการเรียนรู ที่ป จจุบันการให การศึกษาตามทฤษฎีการเรียนรู . ของบลูม (Bloom’s Taxonomy of Learning) ได เปลี่ยนไป (Bloom, 1997) …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: กรุณารอสักครู่…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://edu.kpru.ac.th/journal/?nu=1005_1&id=57&articles=true” width=”600″]

8. ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เด็กยุคใหม่ไม่มี… ไม่ได้ | PacRim Group

 • ผู้เขียนบทความ: www.pacrimgroup.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (13878 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เด็กยุคใหม่ไม่มี… ไม่ได้ | PacRim Group ‘ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21’ หรือ ‘ทักษะชีวิต’ มีคำจำกัดที่หลากหลาย แต่หัวใจสำคัญอยู่ที่ การมุ่งพัฒนา ‘ผลจากการเรียนรู้’ คือ สามารถแก้ปัญหา คิดวิเคราะห์ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ‘ทักษะชีวิต’ สร้างได้ โดยนำหลักการ 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง (The 7 Habit of Highly Effective People) ไปใช้กับเยาวชนทั้งที่บ้านและโรงเรียน โดย 3 อุปนิสัยแรก ได้แก่ การสร้างภาวะผู้นำในตนเอง การกำหนดเป้าหมาย และความรับผิดชอบต่อตนเอง อุปนิสัยที่ 4-6 เน้นพัฒนาทักษะของการแก้ไขปัญหา การสื่…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.pacrimgroup.com/?food_for_thought=new-skills” width=”600″]

9. 3R8C ทักษะที่ต้องมีในศตวรรษที่ 21 รีบรีเซ็ตตัวเองด่วน – JobsDB

 • ผู้เขียนบทความ: th.jobsdb.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (6148 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ 3R8C ทักษะที่ต้องมีในศตวรรษที่ 21 รีบรีเซ็ตตัวเองด่วน – JobsDB 3R8C ทักษะต้องมีในศตวรรษที่ 21 ใครขาดข้อไหนไปรีเซ็ตตัวเองด่วน · Critical thinking and problem solving : ทักษะการคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ปัญหาได้ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:            โดยที่ทั้ง 3R จัดเป็นทักษะด้านความรู้ (Hard Skills) พื้นฐานที่ทุกคนต้องมี ทั้งการอ่านออกเขียนได้ จัดเป็นทักษะที่จะสามารถนำไปสื่อสาร เรียนรู้ และต่อยอดความรู้ในด้านอื่น ๆ ที่มีอยู่ให้พัฒนามากยิ่งขึ้น ส่วนทักษะ Arithmetic หรือการคิดเลขเป็นนั้น ถือว่าเป็นทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ช่วยส่งเสริมระบบ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0-3r8c/” width=”600″]

10. การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คืออะไรมาดูกัน

 • ผู้เขียนบทความ: www.educatorroundtable.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (21228 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 คืออะไรมาดูกัน … ทั้งในด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร สังคม การปกครอง เพราะฉะนั้นการศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญมาก ๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ทักษะ ความรู้ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ทำให้เราได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมไปอย่างรวดเร็ว การศึกษาจึงจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับปัจจุบันมากที่สุด โดยลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 นอกจากจะเป็นผู้ที่มีความรู้พื้นฐานแล้วยังต้องมีทักษะทางด้านการคิดและการสื่อสารรวมถึงทักษะการจัดการสารสนเทศและค…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.educatorroundtable.org/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-2/” width=”600″]

11. โครงการเรียนรู้ในทักษะในศตวรรษที่ 21 | เทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ผู้เขียนบทความ: www.webrongrean.in.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (35101 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ โครงการเรียนรู้ในทักษะในศตวรรษที่ 21 | เทคโนโลยีสารสนเทศ ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องสำคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21  ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องสำคัญของกระแสการปรับเปลี่ยนทางสังคมที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 21 ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสำหร…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.webrongrean.in.th/sktcit/gallery/55″ width=”600″]

12. Top 20 ทักษะ ใน ศตวรรษ ที่ 21 คือ – Vik News

 • ผู้เขียนบทความ: viknews.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (17797 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ Top 20 ทักษะ ใน ศตวรรษ ที่ 21 คือ – Vik News 8 8. ทักษะชีวิต สิ่งสำคัญสำหรับวัยรุ่นศตวรรษที่ 21 – มูลนิธิยุวพัฒน์; 9 9.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: โดย 6 ทักษะในกลุ่มที่ 1 นั้นคือ ‘ทักษะเฉพาะทางขั้นพื้นฐาน’ (Literacies) ในบริบทต่างๆที่เจอได้ทั่วไปในโลกยุคศตวรรษที่ 21 ส่วนอีก 10 ทักษะในกลุ่มที่ 2 และ 3 นั้นเป็นกลุ่มทักษะที่เกี่ยวข้องกับ ‘ทักษะการเข้าสังคมและอารมณ์’ (Social & Emotional Learning) โดยตรง และนับเป็นกลุ่มท…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://viknews.com/th/top-20-%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0-%E0%B9%83%E0%B8%99-%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9-%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-21-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD/” width=”600″]

13. ทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21

 • ผู้เขียนบทความ: www.siamsingapore.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (7055 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ทักษะการเรียนในศตวรรษที่ 21 เป็นพลเมืองที่มีความใส่ใจ สามารถเข้าใจรากฐานของสังคมและวัฒนธรรม ตระหนักถึงความสำคัญในความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง รับรู้ความเป็นไปในโลก และพร้อมเสมอที่จะมีส่วน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: โรงเรียนนานาชาติสยามสิงคโปร์มีแนวทางที่จะพัฒนาค่านิยมและทักษะความสามารถเหล่านี้ให้กับนักเรียนของเรา  โดยบูรณาการไว้ในเนื้อหาวิชาหลัก  โปรแกรมพัฒนาทักษะพิเศษ  ตลอดจนกิจกรรมหลังเลิกเรียนที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยเปิดโอกาสให้นักเรียนของเราได้เรียนรู้ค่านิยมและทักษะความสามารถเหล่านี้ และสามารถนำไปใช้จริงในร…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.siamsingapore.com/?page_id=2220&language=th” width=”600″]

14. The Lost Skill ทักษะที่หายไปในศตวรรษที่ 21 – Readery

 • ผู้เขียนบทความ: readery.co

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (25683 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ The Lost Skill ทักษะที่หายไปในศตวรรษที่ 21 – Readery เราจึงพยายามฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะใหม่ ๆ มากมาย โดยหวังจะใช้เป็นอาวุธเพื่อต่อสู้กับทุกความเปลี่ยนแปลง แต่นั่นก็ทำให้เรามองข้าม หรือกระทั่งหลงลืม ทักษะสำคัญที่สุด …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ศัตรูที่น่ากลัวที่สุดในศตวรรษนี้คือ  “การเปลี่ยนแปลง”เราจึงพยายามฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะใหม่ ๆ มากมายโดยหวังจะใช้เป็นอาวุธเพื่อต่อสู้กับทุกความเปลี่ยนแปลง แต่นั่นก็ทำให้เรามองข้าม  หรือกระทั่งหลงลืมทักษะสำคัญที่สุดของศตวรรษนี้ไปเช่นกันทั้งที่มันเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะพาเราไปได…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://readery.co/9786162875113″ width=”600″]

15. นักเรียนยุคใหม่…กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 – School Bright

 • ผู้เขียนบทความ: www.schoolbright.co

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (29813 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ นักเรียนยุคใหม่…กับการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 – School Bright 1. Critical thinking and problem solving คือ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณและสามารถแก้ไขปัญหาได้ · 2. Creativity and innovation …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  และอีกอย่างที่สำคัญไม่แพ้ 3R คือ 8C ซึ่งเป็นทักษะต่างๆที่จำเป็นเช่นกัน ซึ่งทุกทักษะสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนรู้ได้ทุกวิชา มีดังนี้

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.schoolbright.co/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E2%80%A6%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8821.html” width=”600″]

16. กลุ่มที่ 10 หลักการ แนวคิดจัดการศึกษา ในศตวรรษที่ 21

 • ผู้เขียนบทความ: saowamonmas020.home.blog

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (10847 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ กลุ่มที่ 10 หลักการ แนวคิดจัดการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 ภาคีแห่งศตวรรษที่ 21 ได้นำเสนอกรอบความคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ประกอบด้วย สาระความรู้และทักษะที่สำคัญ ที่จำเป็นต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนใน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ภาคีแห่งศตวรรษที่ 21 ได้นำเสนอกรอบความคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ประกอบด้วย สาระความรู้และทักษะที่สำคัญ   ที่จำเป็นต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นในตัวผู้เรียนในปัจจุบัน และอนาคต โดยผู้เรียนต้องเรียนรู้ในสาระวิชาแกนต่าง ๆ ให้เกิดความรู้  ความเข้าใจ และนำไปใช้ในชีวิตจริงได้

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://saowamonmas020.home.blog/%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-10-%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%94/” width=”600″]

17. ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ควรเป็นอย่างไร – โรงเรียนเพลินพัฒนา

 • ผู้เขียนบทความ: www.plearnpattana.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (37515 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ควรเป็นอย่างไร – โรงเรียนเพลินพัฒนา ทักษะของคนในศตวรรษที่ ๒๑ ที่ทุกคนต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ ๓R x ๗C ซึ่ง ๓ R ได้แก่ Reading (การอ่าน), … อีกเรื่องที่สำคัญคือกระบวนการเรียนรู้แบบ ๒๔/๗ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: โดย : ส่วนสื่อสารองค์กร

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.plearnpattana.ac.th/m465/index.php?option=com_content&task=view&id=3381&Itemid=75″ width=”600″]

18. ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

 • ผู้เขียนบทความ: ko5001.wordpress.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (34667 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 21st Century Education. ความท้าทายด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในการเตรียมนักเรียนให้พร้อมกับชีวิตในศตวรรษที่ 21 เป็นเรื่องสำคัญของกระแสการปรับ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:             ทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R x 7C
  3R คือ Reading (อ่านออก), (W)Riting (เขียนได้), และ (A)Rithemetics (คิดเลขเป็น)
  7C ได้แก่
              Critical Thinking and Problem Solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และทักษะในการแก้ปัญหา)
             …

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://ko5001.wordpress.com/%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3/” width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ ทักษะ สํา คั ญ ใน ศตวรรษ ที่ 21

Related Articles

Back to top button