Wiki

Top 21 Hello Word

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ hello word บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม bmr.edu.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

hello word

รูปภาพสำหรับคำหลัก: hello word

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ hello word

1. “Hello, World!” (chương trình máy tính) – Wikipedia

 • ผู้เขียนบทความ: vi.wikipedia.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (6389 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ “Hello, World!” (chương trình máy tính) – Wikipedia A GUI Chương trình “Hello World”, viết bằng ngôn ngữ Perl · Có thể thực thi dòng mã ở máy điện tử cầm tay PlayStation Portable Sony. · Thử máy CNC ở Perspex.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: Có một vài sai khác về dấu câu hoặc cụm từ. Sự sai khác bao gồm việc thiếu dấu phẩy và dấu chấm than, hay như chữ ‘H’ phải viết hoa, hoặc chữ ‘H’ và ‘W’ viết hoa, hay một trong 2. Một số ngôn ngữ lập trình bị ép thực thi nhiều kiểu khác nhau như “HELLO WORLD!”, trên các hệ thống chỉ dùng các ký tự v…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://vi.wikipedia.org/wiki/%22Hello,_World!%22_(ch%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_m%C3%A1y_t%C3%ADnh)” width=”600″]

2. Viết chương trình Hello World đầu tiên trong C | Codelearn

 • ผู้เขียนบทความ: codelearn.io

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (9112 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ Viết chương trình Hello World đầu tiên trong C | Codelearn Hello World! Read the theory below to know how to solve this task. Theory. In a C program, printf() function is …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: OR

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://codelearn.io/learning/c-for-beginners/554745″ width=”600″]

3. Lập trình C/Chương trình đầu tiên – Wikibooks tiếng Việt

 • ผู้เขียนบทความ: vi.wikibooks.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (23529 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ Lập trình C/Chương trình đầu tiên – Wikibooks tiếng Việt Chương trình này in ra màn hình dòng chữ “Hello, world!” rồi thoát. … Nếu bạn đang sử dụng GCC (hoặc MinGW), nhập vào cửa sổ lệnh gcc -o hello hello.c .

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: Nếu bạn đang sử dụng GCC (hoặc MinGW), nhập vào cửa sổ lệnh gcc -o hello hello.c. Lệnh này làm gcc dịch hello.c thành mã máy. Đoạn ‘-o hello’ làm nó gọi chương trình đã được dịch có tên ‘hello’.

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://vi.wikibooks.org/wiki/L%E1%BA%ADp_tr%C3%ACnh_C/Ch%C6%B0%C6%A1ng_tr%C3%ACnh_%C4%91%E1%BA%A7u_ti%C3%AAn” width=”600″]

4. C “Hello, World!” Program – Programiz

 • ผู้เขียนบทความ: www.programiz.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (36332 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ C “Hello, World!” Program – Programiz How “Hello, World!” program works? · The #include is a preprocessor command that tells the compiler to include the contents of stdio.h (standard input and output) …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: In this example, you will learn to print “Hello, World!” on the screen in C programming.

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.programiz.com/c-programming/examples/print-sentence” width=”600″]

5. “Hello world” trong các ngôn ngữ lập trình – Fx Studio

 • ผู้เขียนบทความ: fxstudio.dev

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (33355 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ “Hello world” trong các ngôn ngữ lập trình – Fx Studio 1. JavaScript. console.log(“Hello World!”); · 2. Java. public class HelloWorld {. public static void main(String[] args) { · 3. Python. # Python 2.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: “Hello world” hay chương trình “Hello world” là chương trình máy tính in ra dòng chữ “Hello world” trên thiết bị hiển thị. Vì đây là chương trình đơn giản nhất ở mọi ngôn ngữ lập trình, cho nên nó thường được dùng trong việc mô phỏng cho người mới bắt đầu về cú ph…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://fxstudio.dev/hello-world-trong-cac-ngon-ngu-lap-trinh/” width=”600″]

6. Hello Word! – Ứng dụng trên Google Play

 • ผู้เขียนบทความ: play.google.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (5543 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ Hello Word! – Ứng dụng trên Google Play Bạn muốn học ngoại ngữ để giao tiếp với mọi người trên thế giới? Làm thế nào về tiếng Anh hoặc bất kỳ ngôn ngữ nào khác? Hello Word! sẽ giúp bạn từ người …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: Hướng dẫn dành cho cha mẹ

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nanotec.helloword&hl=vi&gl=US” width=”600″]

7. Hello World Trong Java – học Java miễn phí hay nhất – VietTuts

 • ผู้เขียนบทความ: viettuts.vn

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (36805 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ Hello World Trong Java – học Java miễn phí hay nhất – VietTuts Hello World trong java là một ví dụ kinh điển cho việc học lập trình java. Để thực thi bất cứ chương trình Java nào, bạn cần phải biết những yêu cầu sau…

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: Chương này, chúng ta sẽ học cách viết một chương trình đơn giản trong java. Để viết chương trình Hello World trong java, đầu tiên bạn nên cài JDK

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://viettuts.vn/java/hello-world-trong-java” width=”600″]

8. Hello World – Introduction to C# interactive C# tutorial

 • ผู้เขียนบทความ: docs.microsoft.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (17922 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ Hello World – Introduction to C# interactive C# tutorial It contains a series of lessons that begin with a “Hello World” program. These lessons teach you the fundamentals of the C# language.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: Select Run again to see the results. Instead of "Hello {aFriend}", the message should be "Hello Maira".

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://docs.microsoft.com/vi-vn/dotnet/csharp/tour-of-csharp/tutorials/hello-world” width=”600″]

9. .NET Tutorial | Hello World in 5 minutes – Microsoft

 • ผู้เขียนบทความ: dotnet.microsoft.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (23917 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ .NET Tutorial | Hello World in 5 minutes – Microsoft Step-by-step instructions and videos for installing .NET and building your first Hello World .NET application. Develop with free tools for Linux, macOS, …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: The main file in the MyApp folder is called Program.cs. By default, it already contains the necessary code to write “Hello, World!” to the Console. The following code shows the contents of this file when the project is created:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://dotnet.microsoft.com/en-us/learn/dotnet/hello-world-tutorial/intro” width=”600″]

10. “Hello Word” ở tuổi 35 – Liệu có còn kịp?? – Viblo

 • ผู้เขียนบทความ: viblo.asia

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (19709 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ “Hello Word” ở tuổi 35 – Liệu có còn kịp?? – Viblo Và giờ mình đang tìm tòi học code online trên các diễn đàn, video từ youtube, … Thật ra mình thích code từ lúc mới biết máy tính cơ, mình thích tìm hiểu cách …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: Sau 1 thời gian làm cộng tác viên thì lúc đó công ty đang cần người chỉnh sửa ảnh, thật ra chỉ là resize rồi kéo thả các ảnh vào với nhau trên Photoshop, và mình may mắn là đã từng làm quen với Photoshop và được nhận luôn công việc đó. Rồi trở thành nhân viên chính thức được đóng BHXH, được thẻ tên …

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://viblo.asia/p/hello-word-o-tuoi-35-lieu-co-con-kip-vyDZORVxKwj” width=”600″]

11. [Tutorial] Học Golang bằng những ví dụ – Hello World – Viblo

 • ผู้เขียนบทความ: viblo.asia

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (20262 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ [Tutorial] Học Golang bằng những ví dụ – Hello World – Viblo Ở chương trình đầu tiên, chúng ta sẽ in ra thông điệp cổ điển: “Hello world”. Đây là mã nguồn đầy đủ: package main import “fmt” func main() { fmt.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: Refer:
  https://4rum.vn/t/tutorial-go-by-example-hello-world/500
  https://github.com/mmcgrana/gobyexample

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://viblo.asia/p/tutorial-hoc-golang-bang-nhung-vi-du-example-1-hello-world-ByEZkOQyZQ0″ width=”600″]

12. Hello, World! – Free Interactive Python Tutorial

 • ผู้เขียนบทความ: www.learnpython.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (20434 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ Hello, World! – Free Interactive Python Tutorial Hello, World! Python is a very simple language, and has a very straightforward syntax. It encourages programmers to program without boilerplate (prepared) code.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: Use the “print” function to print the line “Hello, World!”.

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.learnpython.org/en/Hello,_World!” width=”600″]

13. Hello World – GitHub Docs

 • ผู้เขียนบทความ: docs.github.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (33492 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ Hello World – GitHub Docs You’ll create your own Hello World repository and learn GitHub’s pull request workflow, a popular way to create and review code. In this quickstart guide, …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: This tutorial teaches you GitHub essentials like repositories, branches, commits, and pull requests. You’ll create your own Hello World repository and learn GitHub’s pull request workflow, a popular way to create and review code.

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://docs.github.com/en/get-started/quickstart/hello-world” width=”600″]

14. Làm Việc Theo Cách Tuyệt Vời Nhất – Hello World Saigon

 • ผู้เขียนบทความ: www.helloworldsaigon.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (28356 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ Làm Việc Theo Cách Tuyệt Vời Nhất – Hello World Saigon Được truyền cảm hứng từ ý nghĩa sau mã lập trình “Hello World”, được thiết kế nhằm giúp những lập trình viên mới bắt đầu viết code dễ dàng hơn, Hello World …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: Được truyền cảm hứng từ ý nghĩa sau mã lập trình “Hello World”, được thiết kế nhằm giúp những lập trình viên mới bắt đầu viết code dễ dàng hơn, Hello World Saigon có mục tiêu mang đến cho các thành viên những công cụ cần thiết, cơ sở hạ tầng và cộng đồng để giúp họ thành công trong những kế hoạch củ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.helloworldsaigon.com/vi/” width=”600″]

15. Hello World | Code.org

 • ผู้เขียนบทความ: code.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (17132 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ Hello World | Code.org In Computer Science 101, the first program many students create is a simple one that outputs an iconic line of text: “Hello World!” Say hello to the world …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: In Computer Science 101, the first program many students create is a simple one that outputs an iconic line of text: “Hello World!” Say hello to the world of computer science with this introductory activity that equips students with the basic coding skills and confidence to create apps. Choose from …

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://code.org/helloworld” width=”600″]

16. Hello World – Go by Example

 • ผู้เขียนบทความ: gobyexample.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (37801 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ Hello World – Go by Example Our first program will print the classic “hello world” message. Here’s the full source code. package main. import “fmt”. func main() { fmt.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: Our first program will print the classic “hello world”
  message. Here’s the full source code.

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://gobyexample.com/hello-world” width=”600″]

17. Hello Word Images | Free Vectors, Stock Photos & PSD – Freepik

 • ผู้เขียนบทความ: www.freepik.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (3565 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ Hello Word Images | Free Vectors, Stock Photos & PSD – Freepik Find & Download Free Graphic Resources for Hello Word. 5000+ Vectors, Stock Photos & PSD files. ✓ Free for commercial use ✓ High Quality Images.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: Hello. lettering for banner, poster and sticker concept with text hello.

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.freepik.com/free-photos-vectors/hello-word” width=”600″]

18. “Hello World!” for Microsoft Windows (The Java™ Tutorials …

 • ผู้เขียนบทความ: docs.oracle.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (21641 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ “Hello World!” for Microsoft Windows (The Java™ Tutorials … “Hello World!” for Microsoft Windows. It’s time to write your first application! The following instructions are for users of Windows Vista, Windows 7, and …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: It's time to write your first application! The following instructions are for users of Windows Vista, Windows 7, and Windows 8. Instructions for other platforms are in
  “Hello World!” for Solaris OS, Linux, and Mac OS X and
  “Hello World!” for the NetBeans IDE.

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://docs.oracle.com/javase/tutorial/getStarted/cupojava/win32.html” width=”600″]

19. Hello world example – Express.js

 • ผู้เขียนบทความ: expressjs.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (11733 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ Hello world example – Express.js Hello world example. Embedded below is essentially the simplest Express app you can create. It is a single file app — not what you’d get if you use the …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: This app starts a server and listens on port 3000 for connections. The app responds with “Hello World!” for requests
  to the root URL (/) or route. For every other path, it will respond with a 404 Not Found.

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://expressjs.com/en/starter/hello-world.html” width=”600″]

20. Hello World – React

 • ผู้เขียนบทความ: reactjs.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (31850 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ Hello World – React Hello World. The smallest React example looks like this: const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById(‘root’)); root.render(<h1>Hello, world!

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: It displays a heading saying “Hello, world!” on the page.

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://reactjs.org/docs/hello-world.html” width=”600″]

21. Ngôn ngữ C là gì? Code ví dụ Hello World – CodeCute

 • ผู้เขียนบทความ: codecute.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (37974 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ Ngôn ngữ C là gì? Code ví dụ Hello World – CodeCute Ngôn ngữ C là gì? Code ví dụ Hello World. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C và code ví dụ Hello World. Thực hiện compile và chạy ví dụ.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: Chạy lệnh gcc Hello.c -o hello.exe để build (biên dịch/compile) file Hello.c thành file hello.exe

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://codecute.com/c/ngon-ngu-c-la-gi-code-vi-du-hello-world.html” width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ hello word

Related Articles

Back to top button