Wiki

Top 22 ตัวแปรต้นคือ

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ ตัวแปรต้นคือ บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม bmr.edu.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

ตัวแปรต้นคือ

รูปภาพสำหรับคำหลัก: ตัวแปรต้นคือ

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ ตัวแปรต้นคือ

1. ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม ต่างกันอย่างไร พร้อมตัวอย่าง …

 • ผู้เขียนบทความ: intrend.trueid.net

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (30869 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุม ต่างกันอย่างไร พร้อมตัวอย่าง … ตัวแปรต้น คือ ชนิดของดินที่เราจงใจกำหนดให้แตกต่างกัน เพื่อดูการเจริญเติบโตของต้นถั่วเขียวว่าต่างกันหรือไม่ ตัวแปรตาม คือ ความสูง หรือ ความยาวของ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: รู้จักความหมายของตัวแปรตัวแปรต้น หรือ ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) หมายถึง สิ่งที่เรากำหนดให้เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผล หรือสิ่งที่ต้องทดลองเพื่อให้ทราบว่าเป็นสาเหตุของผลที่เกิดขึ้นหรือไม่ เป็นสิ่งที่ต้องจัดให้แตกต่างกัน ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใด มีความเป็นอิสระ เพื่อทดสอบสมมุติฐาน สรุปโดยง่ายคือสิ่ง…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://intrend.trueid.net/article/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A1-%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%A3-%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%88%E0%B8%87%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81-trueidintrend_293788″ width=”600″]

2. ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม – Clearnote

 • ผู้เขียนบทความ: www.clearnotebooks.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (3309 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม – Clearnote ตัวแปรต้น คือ สิ่งที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผลหรือสิ่งที่ต้องการทดลองเพื่อให้ทราบว่าเป็นสาเหตุของผลที่เกิดขึ้นหรือไม่. ตัวแปรตาม คือ ผลที่เกิดจาก …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: หมายถึง การบ่งชี้ และกำหนดลักษณะตัวแปรใดๆให้เป็นเป็นตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น และตัวแปรใดๆให้เป็นตัวแปรตาม และตัวแปรใดๆให้เป็นตัวแปรควบคุม

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.clearnotebooks.com/th/questions/960017″ width=”600″]

3. ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม คืออะไร

 • ผู้เขียนบทความ: mcpswis.mcp.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (8202 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม คืออะไร ตัวแปรต้น (หรืออีกชื่อคือ ตัวแปรอิสระ) คือตัวแปรที่กำหนดขึ้นเพื่อทดสอบสมมติฐาน เป็นตัวแปรที่เราเปลี่ยนไปเพื่อจะดูผลที่ตามมา (พูดง่ายคือสิ่งที่ต้องทำให้ต่างกัน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://mcpswis.mcp.ac.th/html_edu/cgi-bin/main_php/print_informed.php?id_count_inform=32379″ width=”600″]

4. การกำหนด และควบคุมตัวแปร (Identifying and controlling variables)

 • ผู้เขียนบทความ: sites.google.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (32401 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การกำหนด และควบคุมตัวแปร (Identifying and controlling variables) ตัวแปรต้น คือ สิ่งที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผลหรือสิ่งที่ต้องการทดลองเพื่อให้ทราบว่าเป็นสาเหตุของผลที่เกิดขึ้นหรือไม่. ตัวแปรตาม คือ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ตัวแปรควบคุม คือ ปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือจากตัวแปรต้นที่อาจมีผลมีต่อการทดลองที่ต้องควบคุมให้เหมือนกันหรือคงที่ขณะการทดลอง

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://sites.google.com/a/samakkhi.ac.th/snuk-kab-khorng-ngan-withyasastr/kar-kahnd-laea-khwbkhum-tawpaer?tmpl=%2Fsystem%2Fapp%2Ftemplates%2Fprint%2F&showPrintDialog=1″ width=”600″]

5. ช่วยอธิบาย เกี่ยวกับตัวแปรต้น ตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมหน่อยค่ะ

 • ผู้เขียนบทความ: pantip.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (35805 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ช่วยอธิบาย เกี่ยวกับตัวแปรต้น ตัวแปรตามและตัวแปรควบคุมหน่อยค่ะ ตัวแปรต้น หรือตัวแปรเหตุ หรือตัวแปรอิสระ. คือสิ่งที่เราจัดให้ต่างกัน ในการทดลอง ตัวแปรควบคุมคือสิ่งที่เราควบคุมให้เหมือนกันเท่ากันในการทดลอง ตัวแปรตาม คือ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับกระทู้นี้ได้ด้วยการเข้าสู่ระบบ

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://pantip.com/topic/30401784″ width=”600″]

6. ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม คืออะไรหรอคะ – Pantip

 • ผู้เขียนบทความ: pantip.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (39680 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม คืออะไรหรอคะ – Pantip ตัวแปรต้นคือสิ่งที่ต้องการจะศึกษา เช่น ถ้าอยากรู้ว่าความเข้มแสงทำให้ต้นไม้โตไวไหม ตัวแปรต้นคือ ความเข้มแสง ตัวแปรตามคือสิ่งที่จะใช้วัดผลการ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: คุณสามารถแสดงความคิดเห็นกับกระทู้นี้ได้ด้วยการเข้าสู่ระบบ

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://pantip.com/topic/40715742″ width=”600″]

7. ตัวแปรในการวิจัย

 • ผู้เขียนบทความ: www.stou.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (9272 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ตัวแปรในการวิจัย ตัวแปร (variable) คือ คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของหน่วยตัวอย่างที่สามารถแปรค่าหรือแปรเปลี่ยนได้ตามคุณสมบัติของมันหรือตามค่าที่ผู้วิจัยกำหนด เช่น เพศ แปรได้เป็น …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:             ตัวแปรที่ทำการศึกษาวิจัยจะเป็นค่าที่สามารถวัดออกมาได้ ซึ่งค่าต่างๆ ที่วัดได้จากการวัดจะอยู่ในระดับที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับลักษณะของตัวแปร ผู้วิจัยต้องเข้าใจถึงระดับของการวัดตัวแปร (level of  measurement) ซึ่งจะเป็นพื้นฐานในการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป ระดับของการวัดตัวแปร…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.stou.ac.th/schools/shs/booklet/book56_3/research.html” width=”600″]

8. Top 13 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม – Interconex

 • ผู้เขียนบทความ: interconex.edu.vn

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (20841 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ Top 13 ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม – Interconex … ( Control Variable) เป็นตัวแปร คือ … แจกใบงาน ๑ ช่วยกันระบุตัวแปรต้น และ กำหนด …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: อ้างจากแหล่งที่มา: …

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://interconex.edu.vn/th/top-13-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7/” width=”600″]

9. การเขียนตัวแปรการวิจัย | E-training – WordPress.com

 • ผู้เขียนบทความ: etraining2012.wordpress.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (22203 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การเขียนตัวแปรการวิจัย | E-training – WordPress.com ในการวิจัยโดยทั่ว ๆ ไป มักจะแบ่งตัวแปรออกเป็น 2 ชนิดคือ. 1. ตัวแปรต้น หรือตัวแปรอิสระ (Independent Variable) เป็นตัวแปรที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดผล …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

  You are commenting using your WordPress.com account.
  ( Log Out / 
  Change )

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://etraining2012.wordpress.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2/” width=”600″]

10. การสอน ตัวแปรต้นตัวแปรตาม – insKru

 • ผู้เขียนบทความ: inskru.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (4002 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การสอน ตัวแปรต้นตัวแปรตาม – insKru 1.ตัวแปรต้นคือ ชนิดของๆเหลว และตัวแปรตามคือ ผลที่สังเกตุได้ คือไข่จมและลอย. ขั้นนำไปใช้. นร.เคยสังเกตุเห็นอะไรบ้าง ที่จมและลอยในของเหลว ในชีวิตประจำวัน.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: 1.ตัวแปรต้นคือ ชนิดของๆเหลว และตัวแปรตามคือ ผลที่สังเกตุได้ คือไข่จมและลอย

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://inskru.com/idea/-MZaBPtow4lb4sblkvwP” width=”600″]

11. คู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 • ผู้เขียนบทความ: www.scimath.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (23309 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ คู่มือครู รายวิชาเพิ่มเติมวิทยาศาสตร์ ชีววิทยา เล่ม 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตัวแปรต้น คือ อุณหภูมิที่แตกต่างกัน. 2. ตัวแปรตาม คือ ปริมาณแก๊ส CO. 2. 3. ตัวแปรที่ควบคุม คือ. – ขนาดของขวดรูปชมพู่. – ปริมาณน้ำ สับปะรด. – ปริมาณยีสต์.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  5. แต่ละชุดปิดด้วยจุกยางที่มีหลอดนำ�แก๊สเสียบอยู่ เพื่อเก็บแก๊สโดยการแทนที่น้ำ�

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.scimath.org/e-books/8111/flippingbook/files/assets/basic-html/page-65.html” width=”600″]

12. วิทยาศาสตร์ ป.4, ป.5 และ ป.6 เรื่อง ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม

 • ผู้เขียนบทความ: vietnambrand.com.vn

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (28883 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วิทยาศาสตร์ ป.4, ป.5 และ ป.6 เรื่อง ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ตัวแปรควบคุม … or enable JavaScript if it is disabled in your browser. ตัวแปรต้นและตัวแปรตามคืออะไร | สถิติน่ารู้.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: เรียนปูพื้นฐานภาษาอังกฤษ แบบง่ายๆ ด้วย Alphabets ซึ่ง alphabet (แอล’ ฟาเบท) หมายถึง อักษรพยัญชนะ, อักขระ, ระบบตัวอักษร นั่นเองครับ โดยตัวอักษรในภาษาอังกฤษมี 26 ตัว ครับ สระมี 5 และถ้าไปผสมตัวอื่นๆ ที่ได้บอกไว้ใน VDO ก็จะมีเสียงสระเยอะขึ้นนะครับ ก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์การเทียบเสียงอักษร ภาษาอังกฤษ …

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://vietnambrand.com.vn/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%9B-4-%E0%B8%9B-5-%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0-%E0%B8%9B-6-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7-2/” width=”600″]

13. ภาพที่ 1 : ความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม

 • ผู้เขียนบทความ: cai.md.chula.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (15571 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ภาพที่ 1 : ความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ตัวแปร คือ คุณลักษณะที่ผู้วิจัยสนใจและศึกษา ซึ่งบางครั้งก็อยู่ในรูปที่มองเห็นได้ง่าย เช่น น้ำหนัก ส่วนสูง ความดันโลหิต ฯลฯ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ตัวแปรองค์ประกอบ
  คือ ตัวแปรอิสระอื่นๆ
  ที่อาจเป็นองค์ประกอบ
  ของตัวแปรอิสระ
  ที่กำหนดไว้ในการศึกษา
  ซึ่งผู้วิจัย
  นอกจากจะพิจารณาตัวแปรอิสระ
  ให้ครบถ้วนแล้ว ยังจะต้องพิจารณา
  หาองค์ประกอบ ของตัวแปรอิสระนั้นๆ
  ด้วย เมื่อได้ทำการศึกษาวิจัย
  ถึงความสัมพันธ์
  ระหว่างตัวแปรอิสระ
  และตัวแปรตามแล้ว
  อาจใช้ตัวแปรองค์ปร…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://cai.md.chula.ac.th/lesson/research/re3_1.htm” width=”600″]

14. *dependent variable* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค …

 • ผู้เขียนบทความ: dict.longdo.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (31720 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ *dependent variable* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค … ตัวแปรตาม, ตัวแปรที่ต้องเปลี่ยนแปรสภาพ หรือลักษณะไปตามอิทธิพลของตัวแปรต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.] independent variable, ตัวแปรต้น, ตัวแปรที่ทำให้สิ่งที่ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  บริการ ติดโพย (PopThai)
  เป็นบริการเปิดพจนานุกรมอัตโนมัติ โดยผู้ใช้สามารถป้อนข้อความ ทีละประโยค หรือ เป็นหน้าเลยก็ได้ ไม่จำเป็นต้องทีละคำสองคำ
  ระบบจะทำการแนบความหมายของคำหรือวลีภาษาต่างประเทศ
  (ปัจจุบันสนับสนุน ภาษาอังกฤษ, ญี่ปุ่นและเยอรมัน)
  ติดกับเนื้อหานั้นๆ และจะแสดงผลความหมายเมื่อเอาเมาส์ไปวางเหน…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://dict.longdo.com/search/*dependent+variable*” width=”600″]

15. ความหมายตัวแปรควบคุม (ควบคุม) – EFERRIT.COM

 • ผู้เขียนบทความ: th.eferrit.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (25342 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ความหมายตัวแปรควบคุม (ควบคุม) – EFERRIT.COM ตัวแปรควบคุมคือตัวที่นักวิจัยเก็บค่าคงที่ (ตัวควบคุม) ระหว่างการทดลอง เป็นที่รู้จักกันว่าเป็น ตัวแปรคงที่ หรือเพียงแค่ “ควบคุม” ตัวแปรควบคุมไม่ได้เป็นส่วนหนึ่ง …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ตัวแปรควบคุมคือตัวที่นักวิจัยเก็บค่าคงที่ (ตัวควบคุม) ระหว่างการทดลอง เป็นที่รู้จักกันว่าเป็น ตัวแปรคงที่ หรือเพียงแค่ "ควบคุม" ตัวแปรควบคุมไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบ (ไม่ใช่ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรตาม) แต่เป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากอาจมีผลต่อผลลัพธ์ ไม่ใช่กลุ่มเดียวกับ กลุ่มควบคุม

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://th.eferrit.com/%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B8/” width=”600″]

16. ตัวแปรต้น – คำแปลของภาษาอังกฤษ – พจนานุกรม bab.la

 • ผู้เขียนบทความ: www.babla.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (34870 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ตัวแปรต้น – คำแปลของภาษาอังกฤษ – พจนานุกรม bab.la การแปลของ “ตัวแปรต้น” ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร? th ตัวแปรต้น = en. volume_up. hurried. chevron_left. คำแปล แปล สำนวน open_in_new. chevron_right.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ค้นหาคำเพิ่มเติมในพจนานุกรม ภาษาอังกฤษ-ภาษาไทย

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.babla.co.th/thai-english/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99″ width=”600″]

17. 1. ตัวแปรต้น 2. ตัวแปรตาม 3. ตัวแปรควบคุม การกำหนดและควบคุม …

 • ผู้เขียนบทความ: slideplayer.in.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (17802 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ 1. ตัวแปรต้น 2. ตัวแปรตาม 3. ตัวแปรควบคุม การกำหนดและควบคุม … 1. ตัวแปรต้น ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรเหตุ เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดผลต่าง ๆ เป็นตัวแปรที่เราต้องการศึกษาหรือทดลองดู ว่าเป็นสาเหตุ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

  2

  ความหมายของตัวแปร ตัวแปร หมายถึง สิ่งที่ แตกต่าง หรือเปลี่ยนแปลงไปจาก เดิมเมื่ออยู่ในสถานการณ์ต่าง ๆ กัน

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://slideplayer.in.th/slide/2149110/” width=”600″]

18. การวิจัยเชิงทดลอง – E-learning

 • ผู้เขียนบทความ: www.watpon.in.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (13465 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การวิจัยเชิงทดลอง – E-learning … การวิจัยเชิงทดลองเป็นการศึกษาจากสาเหตุไปหาผล คือต้องการจะทราบว่าตัวแปรที่ … ซึ่งมี 4 ชนิดดังนี้: 3.1 ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ (Independent variable) …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  ����Ԩ���ԧ���ͧ �繡�кǹ��ä��Ҥ�����������ԧ�����Ըա�÷ҧ�Է����ʵ��Ẻ˹�� ����֡�Ҥ�������¹�ŧ�ͧ�����㹡�÷��ͧ����Դ�����������͹�����ʶҹ��ó������Ѻ��äǺ������ҧ�Ѵ��� �����֡��������͹�����ʶҹ��ó���Ѵ��鹹�������˵ط�����ԧ�ͧ�����ͻ�ҡ���ó�������¹�ŧ���������� �¼���Ԩ�¨����Ըա���ѧࡵ���º��º����ᵡ��ҧ�ͧ����÷������¹�ŧ������ҧ��ҡ���ó����Դ������…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.watpon.in.th/Elearning/res16.htm” width=”600″]

19. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

 • ผู้เขียนบทความ: www.chaiyatos.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (30397 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 11. การกำหนดและควบคุมตัวแปร ( identifying and controlling variables ) หมายถึง การบ่งชี้ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ต้องควบคุมในสมมติฐานหนึ่ง ๆ. ในการศึกษา …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  9. การตั้งสมมติฐาน
  (
  formulating  hypotheses
  ) หมายถึง  การคิดหาคำตอบล่วงหน้า 
  ก่อนจะกระทำการทดลองโดยอาศัยการสังเกต  ความรู้ 
  ปละประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐาน  คำตอบที่คิดหาล่วงหน้านี้ยังไม่เป็นหลักการ 

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.chaiyatos.com/M.2_14.htm” width=”600″]

20. วิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)

 • ผู้เขียนบทความ: thanasat.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (27592 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ วิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ตัวแปรตาม หมายถึงตัวแปรที่คาดว่า จะเป็นผลจากตัวแปรอิสระหรือตัวแปรต้น มีอิทธิพลมาจากการกระทำของตัวแปรอิสระ ใช้ตัวย่อว่า Y; ตัวแปรเชื่อมอยู่คือ ตัวแปรที่สอดแทรก …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: รับทำ thesis วิจัยเชิงทดลอง, รับทำวิจัยภาคสนาม, รับทำวิจัยเชิงทดลอง, รับทำวิจัยเชิงปริมาณ, รับทำวิทยานิพนธ์วิจัยเชิงทดลอง, รับปรึกษาวิจัยเชิงทดลอง, รับวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงทดลอง, วิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://thanasat.com/knowledge/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87-experimental-research/” width=”600″]

21. ความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม

 • ผู้เขียนบทความ: th.gadget-info.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (37002 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ความแตกต่างระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ตามที่ชื่อแนะนำตัวแปรอิสระคือตัวแปรที่ยังไม่ได้รับผลกระทบจากตัวแปรอื่น เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าตัวแปรทำนายตัวแปรอธิบายตัวแปรควบคุม มันเป็นตัวแปร …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตามอธิบายไว้ในประเด็นต่อไปนี้:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://th.gadget-info.com/difference-between-independent” width=”600″]

22. ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร – 56814501003

 • ผู้เขียนบทความ: num037.blogspot.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (19780 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ทักษะการกำหนดและควบคุมตัวแปร – 56814501003 การกำหนดและควบคุมตัวแปร ( identifying and controlling variables ) หมายถึง การบ่งชี้ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรที่ต้องควบคุมในสมมติฐานหนึ่ง ๆ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ใส่แหล่งที่มาของข้อมูลด้วย

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://num037.blogspot.com/p/blog-page_52.html” width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ ตัวแปรต้นคือ

Related Articles

Back to top button