Wiki

Top 23 ประธานองคมนตรี

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ ประธานองคมนตรี บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม bmr.edu.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

ประธานองคมนตรี

รูปภาพสำหรับคำหลัก: ประธานองคมนตรี

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ ประธานองคมนตรี

1. คณะองคมนตรีไทย – วิกิพีเดีย

 • ผู้เขียนบทความ: th.wikipedia.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (3124 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ คณะองคมนตรีไทย – วิกิพีเดีย คณะองคมนตรีในประเทศไทย คือกลุ่มบุคคลที่ให้คำปรึกษาแก่พระมหากษัตริย์ ในเรื่องที่ทรงปรึกษา โดยในอดีตเคยใช้ชื่อ ปรีวีเคาน์ซิล … สุรยุทธ์ จุลานนท์, ประธาน.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ต่อมาเมื่อมีการปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ไปเป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ ในระยะแรกคณะราษฎรได้มีประกาศยกเลิกอภิรัฐมนตรีสภา และพระราชบัญญัติองคมนตรี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2475 และว่างเว้นมาเป็นเวลา 15 ปี จนกระทั่งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่ว…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2″ width=”600″]

2. รายพระนามและชื่ออภิรัฐมนตรีและองคมนตรีไทย – วิกิพีเดีย

 • ผู้เขียนบทความ: th.wikipedia.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (25154 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ รายพระนามและชื่ออภิรัฐมนตรีและองคมนตรีไทย – วิกิพีเดีย 5.1 พ.ศ. 2490 – พ.ศ. 2492; 5.2 พ.ศ. 2492 – 2559; 5.3 ประธานองคมนตรี. 6 รัชกาลที่ 10. 6.1 องคมนตรี; 6.2 ประธานองคมนตรี. 7 อ้างอิง; 8 แหล่งข้อมูลอื่น …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: รายพระนามและรายนามประธานองคมนตรีในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร[12]

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2″ width=”600″]

3. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานคณะที่ปรึกษา …

 • ผู้เขียนบทความ: www.maehongson.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (24648 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานคณะที่ปรึกษา … พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินดำเนินงานของ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: วันที่ 5 มีนาคม 2564 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี และประธานคณะที่ปรึกษาโครงการพัฒนาราษฎรชาวไทยภูเขา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินดำเนินงานของโรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 3 ที่บ้านศาลาเมืองน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย โดยมีนายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.maehongson.go.th/th/news-and-activities/province-activity/613-25640305-a1.html” width=”600″]

4. ประธานองคมนตรี – Sanook

 • ผู้เขียนบทความ: www.sanook.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (20056 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ประธานองคมนตรี – Sanook ในหลวง โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ เป็นประธานองคมนตรี · การเมือง 4 ม.ค …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ประวัติ “พลเอก เปรม ติณสูลานนท์” ป๋าเปรม ประธานองคมนตรี 2 แผ่นดิน ป๋าเปรม เกิดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2463 เป็นชาวตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นบุตรคนที่ 6 ของอำมาตย์โท หลวงวินิจฑัณทกรรม กับนางออด ติณสูลานนท์

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.sanook.com/news/tag/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5/” width=”600″]

5. พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ในความทรงจำ – ธนาคารแห่งประเทศไทย

 • ผู้เขียนบทความ: www.bot.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (36813 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ในความทรงจำ – ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมไว้อาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ หรือ “ป๋าเปรม” อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ซึ่งถึงแก่อสัญกรรมอย่างสงบ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:          เมื่อท่านวางมือจากการเมือง พลเอก เปรม ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ จากรัชกาลที่ 9 แต่งตั้งให้เป็นองคมนตรี รัฐบุรุษ และประธานองคมนตรี ด้วยความอุทิศตนและทุ่มเท ท่านได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็นประธานองคมนตรีในรัชกาลที่ 10 ด้วย

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.bot.or.th/Thai/BOTMagazine/Pages/256203SpecialScoop.aspx” width=”600″]

6. พระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี

 • ผู้เขียนบทความ: dl.parliament.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (12324 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ พระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี พระบรมราชโองการแต่งตั้งประธานองคมนตรี. Date: 2519-00-00. ประเภทเอกสาร: รายงานการประชุมพฤฒสภา/วุฒิสภา(เรื่อง). หมายเลขBIB: 000000000039229. สภา: วุฒิสภา …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/65734″ width=”600″]

7. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ประธานคณะกรรมการดำเนิน …

 • ผู้เขียนบทความ: www.nsm.or.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (30019 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ประธานคณะกรรมการดำเนิน … พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ประธานคณะกรรมการดำเนินการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 37 ณ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  Cloudflare Ray ID: 749cbdfd8b64e666

  Your IP:
  Click to reveal
  116.101.25.84

  Performance & security by Cloudflare

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/5251″ width=”600″]

8. โปรดเกล้าฯ ประธานองคมนตรี ผู้แทนพระองค์ปล่อยโค นก ปลา

 • ผู้เขียนบทความ: www.thaipost.net

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (17134 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ โปรดเกล้าฯ ประธานองคมนตรี ผู้แทนพระองค์ปล่อยโค นก ปลา 28 ก.ค. 2565 – เวลา 08.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: 28 ก.ค. 2565 – เวลา 08.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก ปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ ท่าวาสุกรี เขตดุสิต กรุงเทพม…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.thaipost.net/hi-light/189801/” width=”600″]

9. ข่าวประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล …

 • ผู้เขียนบทความ: news.ch7.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (35508 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ข่าวประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล … เวลา 07.50 น. วันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  เกี่ยวกับเรา ·
  ติตต่อเรา ·
  ร่วมงานกับเรา ·
  เงื่อนไขและข้อตกลง ·
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ·
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ออนไลน์) ·
  นโยบายคุกกี้

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://news.ch7.com/detail/585217″ width=”600″]

10. ข่าวประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ใน …

 • ผู้เขียนบทความ: news.ch7.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (28876 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ข่าวประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ใน … ประธานองคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทาน ในโครงการสืบสานพระราชปณิธานแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดตาก. View icon 108. วันที่ 1 ก.ค. 2565. View icon …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  เกี่ยวกับเรา ·
  ติตต่อเรา ·
  ร่วมงานกับเรา ·
  เงื่อนไขและข้อตกลง ·
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ·
  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (ออนไลน์) ·
  นโยบายคุกกี้

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://news.ch7.com/detail/580089″ width=”600″]

11. โปรดเกล้าฯ ปธ.องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศล …

 • ผู้เขียนบทความ: www.bangkokbiznews.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (14765 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ โปรดเกล้าฯ ปธ.องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศล … วันนี้ (28 ก.ค.65) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: วันนี้ (28 ก.ค.65) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ ท่าวาสุกรี เขตตุสิต กรุงเทพมหานคร

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.bangkokbiznews.com/news/1017938″ width=”600″]

12. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง …

 • ผู้เขียนบทความ: www.thaigov.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (11325 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง … นายกรัฐมนตรีมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาส พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นประธานองคมนตรี.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

   

  นายกรัฐมนตรีมอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาส พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
  แต่งตั้งเป็นประธานองคมนตรี

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.thaigov.go.th/gallery/contents/details/4460″ width=”600″]

13. พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ …

 • ผู้เขียนบทความ: thainews.prd.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (23874 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ … พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

  1. 64-07-11 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช.doc  

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220711170736349″ width=”600″]

14. ประธานองคมนตรีรับมอบเงินสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง …

 • ผู้เขียนบทความ: www.egat.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (16007 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ประธานองคมนตรีรับมอบเงินสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวง … ประธานองคมนตรี รับมอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี 2565 จาก กฟผ.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ประธานองคมนตรี รับมอบเงินโดยเสด็จพระราชกุศล สมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยประจำปี 2565 จาก กฟผ. เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้ดำรงมั่นคง…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.egat.co.th/egattoday/index.php?option=com_k2&view=item&id=20170:20220823-egat01″ width=”600″]

15. โปรดเกล้าฯ ประธานองคมนตรี ผู้แทนพระองค์ปล่อยโค นก ปลา – แนวหน้า

 • ผู้เขียนบทความ: www.naewna.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (14522 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ โปรดเกล้าฯ ประธานองคมนตรี ผู้แทนพระองค์ปล่อยโค นก ปลา – แนวหน้า ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก ปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศลปล่อยโค นก ปลา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.naewna.com/royal/669725″ width=”600″]

16. องคมนตรีสภา

 • ผู้เขียนบทความ: www.digitalschool.club

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (38040 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ องคมนตรีสภา สภาองคมนตรี คณะองคมนตรีในประเทศไทย คือกลุ่มบุคคลที่ให้คำปรึกษาแก่พระมหากษัตริย์ … ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เป็นการชั่วคราว …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:  สภาองคมนตรี
             คณะองคมนตรีในประเทศไทย คือกลุ่มบุคคลที่ให้คำปรึกษาแก่พระมหากษัตริย์ โดยในอดีตเคยใช้ชื่อ ปรีวีเคาน์ซิล (สภาที่ปฤกษาในพระองค์), องคมนตรีสภา, และ สภากรรมการองคมนตรี ตามลำดับ ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นชื่อปัจจุบัน

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.digitalschool.club/digitalschool/social1_1_1/social3_4/lesson4_2/page3.php” width=”600″]

17. เปิดประวัติ พล.อ.สุรยุทธ์ ประธานองคมนตรี คนที่ 2 ในรัชกาลที่ 10

 • ผู้เขียนบทความ: www.matichon.co.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (19031 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เปิดประวัติ พล.อ.สุรยุทธ์ ประธานองคมนตรี คนที่ 2 ในรัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 4 มกราคม เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งประธานองคมนตรี ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาว …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: โดยที่ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี ได้ขอพระราชทานกราบถวายบังคมลาถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2562 และทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งประธานองคมนตรี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 14 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_1863766″ width=”600″]

18. *องคมนตรี* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …

 • ผู้เขียนบทความ: dict.longdo.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (5590 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ *องคมนตรี* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า … น. คณะบุคคลซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงเลือกและแต่งตั้งตามพระราชอัธยาศัยจากผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วยประธานองคมนตรีคนหนึ่ง และองคมนตรีอื่นอีกไม่เกินจำนวนที่รัฐธรรมนูญ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  บริการ ติดโพย (PopThai)
  เป็นบริการเปิดพจนานุกรมอัตโนมัติ โดยผู้ใช้สามารถป้อนข้อความ ทีละประโยค หรือ เป็นหน้าเลยก็ได้ ไม่จำเป็นต้องทีละคำสองคำ
  ระบบจะทำการแนบความหมายของคำหรือวลีภาษาต่างประเทศ
  (ปัจจุบันสนับสนุน ภาษาอังกฤษ, ญี่ปุ่นและเยอรมัน)
  ติดกับเนื้อหานั้นๆ และจะแสดงผลความหมายเมื่อเอาเมาส์ไปวางเหน…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://dict.longdo.com/search/*%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5*” width=”600″]

19. โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.สุรยุทธ์ รักษาการประธานองคมนตรี

 • ผู้เขียนบทความ: workpointtoday.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (30091 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง พล.อ.สุรยุทธ์ รักษาการประธานองคมนตรี แฟ้มภาพ. วันที่ 28 พ.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ เรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการประธานองคมนตรี ความว่า. พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 14 และมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี เป็นผู้รักษาการประธานองคมนตรี

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://workpointtoday.com/surayud-chulanont/” width=”600″]

20. ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ “ประธานองคมนตรี”

 • ผู้เขียนบทความ: www.komchadluek.net

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (34855 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ “ประธานองคมนตรี” รวมข่าว ประธานองคมนตรี เกาะติดข่าวของ ประธานองคมนตรี ข่าวด่วนของ ประธานองคมนตรี ที่คุณสนใจ คิดตามเรื่อง ประธานองคมนตรี.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ "ประธานองคมนตรี"

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.komchadluek.net/tags/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5″ width=”600″]

21. สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา เปิดสมุดลงนามแสดงความอาลัย …

 • ผู้เขียนบทความ: ankara.thaiembassy.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (22777 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา เปิดสมุดลงนามแสดงความอาลัย … สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา เปิดสมุดลงนามแสดงความอาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรี (29-31 พ.ค. 62)

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: https://rteankara.setmore.com/ 

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://ankara.thaiembassy.org/th/content/105440-%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%97%E0%B8%B9%E0%B8%95-%E0%B8%93-%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2-%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5-(29-31-%E0%B8%9E-%E0%B8%84-62)?page=5d7717d715e39c2f34004f0c&menu=5d7717d715e39c2f34004f0e” width=”600″]

22. ประกาศแต่งตั้งประธานองคมนตรี ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

 • ผู้เขียนบทความ: th.wikisource.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (18440 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ประกาศแต่งตั้งประธานองคมนตรี ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า. โดยที่ประธานองคมนตรีได้กราบถวายบังคมลาออกจากตําแห …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: โดยที่ประธานองคมนตรีได้กราบถวายบังคมลาออกจากตําแหน่งประธานองคมนตรี และทรงพระราชดําริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งประธานองคมนตรี

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://th.wikisource.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5_%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_%E0%B9%92_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._%E0%B9%92%E0%B9%95%E0%B9%95%E0%B9%99″ width=”600″]

23. ‘ในหลวง’ โปรดเกล้าฯให้ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญ …

 • ผู้เขียนบทความ: www.thansettakij.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (14103 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ ‘ในหลวง’ โปรดเกล้าฯให้ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญ … เมื่อประธานองคมนตรีเดินทางถึงวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม วางพวงมาลัยและไหว้พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้น …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: จากนั้น ประเคนภัตตาหารแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานสงฆ์ ภัตตาหารนอกนั้น ให้ข้าราชบริพารผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับ เสร็จแล้ว ประธานองคมนตรีกล่าวคำถวายสังฆทาน พระสงฆ์กล่าวคำ “สาธุ” ประธานองคมนตรีประเคนผ้าไตรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาส…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.thansettakij.com/royal/482548″ width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ ประธานองคมนตรี

Related Articles

Back to top button