Wiki

Top 9 กรอบ Mind Map

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ กรอบ mind map บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม bmr.edu.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

กรอบ mind map

รูปภาพสำหรับคำหลัก: กรอบ mind map

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ กรอบ mind map

1. กรอบคำพูด, Mind map FreeMind, กล่องโต้ตอบสีแผนที่ Baiyun …

 • ผู้เขียนบทความ: www.pngegg.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (30632 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ กรอบคำพูด, Mind map FreeMind, กล่องโต้ตอบสีแผนที่ Baiyun … กรอบคำพูด, Mind map FreeMind, กล่องโต้ตอบสีแผนที่ Baiyun การวิเคราะห์ความคิด, การวิเคราะห์, Baiyun png. คำหลัก PNG.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:
  การใช้งานที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์, DMCA Contact Us

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.pngegg.com/th/png-bxgls” width=”600″]

2. กรอบแนวคิดและการศึกษาประวัติศาสตร์ในไทย – MindMeister

 • ผู้เขียนบทความ: www.mindmeister.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (16478 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ กรอบแนวคิดและการศึกษาประวัติศาสตร์ในไทย – MindMeister กรอบแนวคิด ✓ การศึกษาประวัติศาสตร์ในประเทศไทย ✓ วิธีการทางประวัติศาสตร์. … or sign up with your email address. Similar Mind Maps Mind Map Outline.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: 2.2.1. มีผลงานเขียนทางประวัติศาสตร์ไทยเกิดขึ้นหลายเรื่อง และหลายรูปแบบ ซึ่งเขียนขึ้นเพื่อกระตุ้นให้คนไทยมีจิตสำนึกเรื่องชาติ และการปลูกฝังความรักชาติไทย

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.mindmeister.com/990041661/_” width=”600″]

3. กรอบ มา ย แม พ – veritybazaar.uk

 • ผู้เขียนบทความ: veritybazaar.uk

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (26233 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ กรอบ มา ย แม พ – veritybazaar.uk My mapping //ตกแต่งใบงาน – YouTube. Mind map – เทคโนโลยี 1 (ง31102)…

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ตกแต่ง Mind Map ที่เขียนด้วยความสนุกสนานทั้งภาพและแนวคิดที่เชื่อมโยงต่อกัน
  การนำไปใช้
  1. ใช้ระดมพลังสมอง
  2. ใช้นำเสนอข้อมูล
  3. ใช้จัดระบบความคิดและช่วยความจำ
  4. ใช้วิเคราะห์เนื้อหาหรืองานต่าง ๆ
  5. ใช้สรุปหรือสร้างองค์ความรู้
  สรุปและสังเคราะห์โดยคณะทำงาน KM กองวิจัยฯ
  ที่มาของข้อมูล
  Mind Map
  ผังความคิ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://veritybazaar.uk/%E0%B9%82%E0%B8%81-%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%95-%E0%B8%8A%E0%B8%B2-%E0%B8%8A%E0%B8%81-%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%82/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%8D-%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2-%E0%B8%9D-%E0%B8%99-2507/%E0%B9%81%E0%B8%A1.html” width=”600″]

4. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยใช้ Mind Map – JobsDB

 • ผู้เขียนบทความ: th.jobsdb.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (7113 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยใช้ Mind Map – JobsDB งานเสวนาในหัวข้อ “เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยใช้ Mind Map” ที่ jobsDB และ … น่าดู น่าทบทวนกว่าการตีกรอบสี่เหลี่ยมหรือลากเส้นตรง ๆ หากสื่อสารโดยใช้ภาพ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: Mind Map เป็นการจดบันทึกโดยใช้ภาพ สี เส้น และสัญลักษณ์ ทำให้สามารถทบทวนสิ่งที่บันทึกลงไปได้ง่ายกว่าการจดบันทึกเป็นตัวอักษรล้วน ๆ วิธีลากเส้น Mind Map ให้ถูกวิธีต้องวาดเป็นเส้นโค้ง ๆ จากใหญ่ไปเล็ก ความยาวเท่าภาพ หรือตัวอักษรด้านบน จะทำให้เกิดความสวยงาม น่าดู น่าทบทวนกว่าการตีกรอบสี่เหลี่ยมหรือลากเส้น…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E-mind-map/” width=”600″]

5. การจัดการเรียนรู้แบบจัดกรอบมโนทัศน์ : นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการคิด

 • ผู้เขียนบทความ: www.gotoknow.org

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (10407 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การจัดการเรียนรู้แบบจัดกรอบมโนทัศน์ : นวัตกรรมเพื่อพัฒนาการคิด Concept Map (ผังมโนทัศน์); Mind Map หรือ Mind mapping (แผนที่ความคิด); Web Diagram หรือ Spider Map (ผังใยแมงมุม); Tree Structure (แผนภูมิโครงสร้างต้นไม้) …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: การเลือกใช้รูปแบบของกรอบมโนทัศน์รูปแบบใดนั้น จะต้องพิจารณาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหา รูปแบบการนำเสนอตลอดจนวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ ทั้งนี้เพื่อให้สามารถใช้กรอบมโนทัศน์ได้อย่างน่าสนใจ มีคุณภาพและสื่อความหมายได้อย่างสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการนำเสนอ

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.gotoknow.org/posts/341544″ width=”600″]

6. Mind Map คืออะไร? – หลักสูตร Soft Skill

 • ผู้เขียนบทความ: www.palagrit.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (27857 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ Mind Map คืออะไร? – หลักสูตร Soft Skill Mind Map มีชื่อเรียกอีกแบบหนึ่งว่า Mind Mapping ส่วนในภาษาไทยมีคำเรียกหลายคำ เช่น มายแมพ, มายแมพปิ้ง, แผนผังความคิด, แผนที่ความคิด, แผนภาพความคิด หรือผังมโน …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: อาจารย์ธัญญาได้แปลหนังสือของTony Buzanเป็นภาษาไทย แล้วจำนวนหลายสิบเล่ม เช่น ใช้หัวคิด, ใช้หัวลุย, คัมภีร์ Mind Map, Mind Map ฉบับธุรกิจ,Mind Map ฉบับคนพันธุ์ใหม่วัยใส ฯลฯ ซึ่งจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ขวัญข้าว’๙๔

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.palagrit.com/what-is-mind-map/” width=”600″]

7. กฎพื้นฐานของการเขียนแผนที่ความคิด – Prachasan

 • ผู้เขียนบทความ: www.prachasan.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (1316 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ กฎพื้นฐานของการเขียนแผนที่ความคิด – Prachasan การเขียนแผนที่ความคิด (Mind Map®)ให้สวยงาม และถูกต้อง เรามาเรียนรู้กฎพื้นฐานกันก่อน … เพื่อไม่ให้ความคิดถูกตีกรอบ ตีเส้น ให้ความคิลื่นไหลได้โดยง่าย

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: How To Mind Map?
  ����¹ Mind Map ��������ҧ�� ��ҹ����ͧ�ͧ��ѡ���
  Mind Map ��Сͺ

  �Ҿ��Сͺ���ͤ��������ҡ��� ��Ҿ�繡���ʴ���ǹ��Сͺ��鹰ҹ�ͧ Mind
  Map ��¹������� MindMapper V3.5 (www.mindmapper.com)

  1. Turn a large A4 (11.7" x 8.3") or preferably A3 (16.7" x

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.prachasan.com/mindmapknowledge/mmrules.htm” width=”600″]

8. จำแม่น เข้าใจง่ายขึ้น ด้วยวิธีจดบันทึกแบบ Mind Map – SAU Blog

 • ผู้เขียนบทความ: app.sau.ac.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (8729 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ จำแม่น เข้าใจง่ายขึ้น ด้วยวิธีจดบันทึกแบบ Mind Map – SAU Blog Mind Map วิธีจดบันทึกที่มีดีมากกว่าที่คุณคิด แผนผังความคิดหรือ Mind Map คือ … วาดเส้นโยง หรืออาจใช้ตีกรอบข้อความก็ได้. Mind Map …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:      Mind Map วิธีจดบันทึกที่มีดีมากกว่าที่คุณคิด แผนผังความคิดหรือ Mind Map คือ การจดบันทึกรูปแบบหนึ่งที่ต่างจากการจดเรียงบรรทัดยาว ๆ โดยมีลักษณะสำคัญคล้ายกับแผนภาพที่แตกแขนงเชื่อมโยงกัน ใช้คำสำคัญหรือ Key Word สั้น ๆ เขียนไว้ตรงกลางแล้วเชื่อมคำที่เกี่ยวข้องด้วยเส้น ภาพ สี หรือใช้สั…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://app.sau.ac.th/mind-map” width=”600″]

9. เก่งอังกฤษนอกกรอบกับ Mind Map Slang (เว็บไซต์) – D-Library

 • ผู้เขียนบทความ: digital.nlt.go.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (4193 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ เก่งอังกฤษนอกกรอบกับ Mind Map Slang (เว็บไซต์) – D-Library เก่งอังกฤษนอกกรอบกับ Mind Map Slang. Description: หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวม Slang ที่ถูกใช้บ่อยโดยเจ้าของภาษา ในการพูดคุยทั่วไป ในภาพยนตร์ ซีรี …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวม Slang ที่ถูกใช้บ่อยโดยเจ้าของภาษา ในการพูดคุยทั่วไป ในภาพยนตร์ ซีรีย์ เพลง แชท การ์ตูน มีคำแปลและคำอธิบายถึงที่มาที่ไป พร้อมตัวอย่างการนำไปใช้ นำเสนอด้วยแผนผัง Mind Map และภาพการ์ตูน ช่วยให้เข้าใจบริบทที่หลากหลายในการสื่อสารของเจ้าของภาษา ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ในสถานการณ์…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://digital.nlt.go.th/items/show/12139?advanced%5B0%5D%5Belement_id%5D=45&advanced%5B0%5D%5Btype%5D=is+exactly&advanced%5B0%5D%5Bterms%5D=%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%A5%0D%0A” width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ กรอบ mind map

Related Articles

Back to top button