Wiki

Top 9 การ ตลาด ทาง ตรง

คุณกำลังมองหาข้อมูล บทความ ความรู้ในหัวข้อ การ ตลาด ทาง ตรง บน Google คุณไม่พบข้อมูลที่ต้องการ! ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ดีที่สุดที่รวบรวมและเรียบเรียงโดยทีม bmr.edu.vn พร้อมกับหัวข้อที่เกี่ยวข้องอื่นๆ เช่น:

การ ตลาด ทาง ตรง

รูปภาพสำหรับคำหลัก: การ ตลาด ทาง ตรง

บทความยอดนิยมเกี่ยวกับ การ ตลาด ทาง ตรง

1. การตลาดทางตรง 5 ส่งเสริม ขาย [Direct Marketing] คือ กลยุทธ์ …

 • ผู้เขียนบทความ: www.pangpond.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (8326 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การตลาดทางตรง 5 ส่งเสริม ขาย [Direct Marketing] คือ กลยุทธ์ … การตลาดทางตรง (Direct Marketign) เป็นการติดต่อสื่อสารส่วนตัว ระหว่าง นักการตลาด และกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้ การส่งจดหมายตรง โทรศัพท์ หรือวิธีการอื่นๆ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: สมาคมการตลาดทางตรงของสหรัฐอเมริกา ได้ให้ความหมายการตลาดทางตรงว่า หมายถึง ระบบตลาดที่ติดต่อซึ่งกันและกันโดยใช้สื่อโฆษณาเพียงหนึ่งหรือมากกว่านั้น เพื่อเป็นการถ่ายทอดข่าวสารในที่ต่างๆ โดยสามารถวัดผลการตอบสนองได้ ในปัจจุบันมีคำที่นักสื่อสารการตลาดใช้เรียกกิจกรรมการติดต่อกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรงหลายคำ เช่น…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://www.pangpond.com/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87″ width=”600″]

2. การตลาดทางตรง (direct marketing)

 • ผู้เขียนบทความ: marketingthai.blogspot.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (14450 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การตลาดทางตรง (direct marketing) การตลาดทางตรง (direct marketing) หมายถึง การทำการตลาดไปสู่กลุ่มผู้บริโภคโดยตรง โดยอาศัยสื่อใดสื่อหนึ่งที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภค …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: การทำการตลาดแบบใหม่,การสร้างนโยบายการตลาดที่ประสบความสำเร็จและการค้นหาโอกาสในการขายสินค้าและบริการ และนำเสนอข้อมูลข่าวสาร เทคนิและกลยุทธในการทำการตลาดออนไลน์ การทำ SEO การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กา…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://marketingthai.blogspot.com/2011/09/direct-marketing.html” width=”600″]

3. การตลาดทางตรงผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต (Internet Direct Marketing)

 • ผู้เขียนบทความ: www.sara-dd.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (37418 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การตลาดทางตรงผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต (Internet Direct Marketing) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) เป็นการติดต่อสื่อสารส่วนตัว ระหว่าง นักการตลาด และกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้การส่งจดหมายตรง โทรศัพท์ หรือวิธีการอื่นๆ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:                  การตลาดทางตรง (Direct Marketing) หรือที่นักการตลาดทางตรงนิยมเรียกกันว่า DM เป็นหลักการ และวิธีทำการตลาด ซึ่งกำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เพราะจุดเด่นหลายประการที่น่าสนใจของ DM อาทิเช่น การสื่อสารโดยตรงกับกลุ่มเป้าหมาย มีต้นทุนต่ำ วัดผลได้ชัดเจน ฯลฯ จึงทำให้ DM ถูกนำมาใช้กับก…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.sara-dd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=167%3Adirect-internet-marketing&catid=25%3Athe-project&Itemid=72&showall=1″ width=”600″]

4. การสื่อสารการตลาดทางตรง (Direct Marketing Communications)

 • ผู้เขียนบทความ: www.sara-dd.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (38100 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การสื่อสารการตลาดทางตรง (Direct Marketing Communications) หนึ่งในจำนวนเครื่องมือที่สำคัญของการตลาดทางตรงคือการโฆษณาตอบสนองทางตรง (direct response advertising) ที่ส่งเสริมผลิตภัณฑ์โดยวิธีโฆษณาที่ปลุกเร้าผู้บริโภคเพื่อ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:           การตลาดทางตรงแสดงบทบาทใหญ่ยิ่งในแผนงาน IMC ของบริษัทผลิตภัณฑ์ผู้บริโภคและตลาดธุรกิจกับธุรกิจ บริษัทเหล่านี้ใช้เงินจำนวนมากในแต่ละปีพัฒนาและบำรุงรักษาฐานข้อมูลบรรจุที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้าปัจจุบันและที่คาดหวังบริษัทใช้การตลาดโทรศัพท์เพื่อโทรหาลูกค้าโดยตรงและพยายามที่จะขายผลิตภัณฑ์…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.sara-dd.com/index.php?option=com_content&view=article&id=169:direct-marketing-communications&catid=25:the-project&Itemid=72″ width=”600″]

5. 1.7 การตลาดทางตรง – การขายตรง – Google Sites

 • ผู้เขียนบทความ: sites.google.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (17047 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ 1.7 การตลาดทางตรง – การขายตรง – Google Sites การตลาดทางตรง จึงเป็นรูปแบบการตลาดที่มีการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค โดยไม่ผ่านคนกลาง เป็นการค้าปลีกโดยไม่มีร้านค้า การตลาดทางตรงจะอาศัยสื่อ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: การตลาดทางตรง จึงเป็นรูปแบบการตลาดที่มีการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค โดยไม่ผ่านคนกลาง เป็นการค้าปลีกโดยไม่มีร้านค้า การตลาดทางตรงจะอาศัยสื่อต่างๆ เพื่อที่จะ เข้าถึงลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://sites.google.com/site/krunapayarun/bth-thi-1/kar-tlad-thr” width=”600″]

6. บทที่ 10 การตลาดทางตรง ความหมายของการตลาดทางตรง Direct …

 • ผู้เขียนบทความ: slideplayer.in.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (14932 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ บทที่ 10 การตลาดทางตรง ความหมายของการตลาดทางตรง Direct … บทที่ 10 การตลาดทางตรง ความหมายของการตลาดทางตรง Direct marketing is the use of consumer-direct channels to reach and delivery goods and services to customers.

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:

  2

  องค์ประกอบการตลาดทางตรงออกเป็น 4 ประการ ดังนี้ จากนิยามการตลาดทางตรงข้างต้น สามารถจำแนก องค์ประกอบการตลาดทางตรงออกเป็น 4 ประการ ดังนี้ 1. การตลาดทางตรงเป็นระบบที่สามารถโต้ตอบกันได้ 2. กลุ่มเป้าหมายที่ละคนที่เข้าถึงสามารถต…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://slideplayer.in.th/slide/3032693/” width=”600″]

7. การตลาดทางตรง (Direct Marketing) – OK Nation

 • ผู้เขียนบทความ: www.oknation.net

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 4 ⭐ (38970 คะแนน)

 • ระดับสูง: 4 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 2 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การตลาดทางตรง (Direct Marketing) – OK Nation การตลาดทางตรง หมายถึง ระบบโต้ตอบทางการตลาดที่ใช้สื่อโฆษณาหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งสื่อ เพื่อให้เกิดผลที่วัดได้ และ/หรือ เกิดการแลกเปลี่ยน ณ สถานที่ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ราคา (Price) คือ อัตราในการแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ระหว่างกันในตลาด โดยใช้เงินเป็นสื่อกลาง ในปัจจุบันราคาเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการบริหารงานการตลาดอย่างมาก ซึ่งผู้บริหารการตลาดจะต้องกำหนดกลยุทธ์ด้านราคาให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ต่าง ๆ อาทิ สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจ พฤติกรรมและกรอบการตัดสินใจซ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.oknation.net/blog/Marketingthaismill/2009/09/01/entry-1″ width=”600″]

8. การบริการด้าน ตลาดทางตรง – Webpak Group

 • ผู้เขียนบทความ: www.webpakgroup.com

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (15794 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การบริการด้าน ตลาดทางตรง – Webpak Group Direct Sales Marketing (การตลาดทางตรง). ด้วยทักษะความชำนาญของทีมขายตรงในการแข่งขันในตลาดบัตรเครดิต เราติดอยู่ในหนึ่งองค์กรที่มีความพิเศษ …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด:      การตลาดทางตรงของบริษัทฯสามารถใช้ได้กับรูปแบบที่หลากหลาย เช่น การตลาดทางตรง, บริการขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ทางโทรศัพท์, การบริหารงานลูกค้า, การตลาด ณ จุดขาย, ข้อมูลการตลาด, การขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยทางบริษัทฯมีผู้เชี่ยวชาญทางการตลาดคอยดูแลโดยคำนึงถึงนโยบายและกฎหมาย ทั้งยังคอ…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”http://www.webpakgroup.com/marketing_service_detail.php” width=”600″]

9. การตลาดทางตรง ภาพรวมและความนิยม – วิกิภาษาไทย

 • ผู้เขียนบทความ: hmong.in.th

 • รีวิวจากผู้ใช้งาน 3 ⭐ (11457 คะแนน)

 • ระดับสูง: 3 ⭐

 • คะแนนต่ำสุด: 1 ⭐

 • สรุปเนื้อหาบทความ: บทความเกี่ยวกับ การตลาดทางตรง ภาพรวมและความนิยม – วิกิภาษาไทย การตลาดทางตรงเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารข้อเสนอ โดยที่องค์กรสื่อสารโดยตรงกับลูกค้า[1] ที่เลือกไว้ล่วงหน้าและจัดหาวิธีการสำหรับการตอบสนองโดยตรง …

 • คำค้นที่ค้นหามากที่สุด: ความรับผิดชอบโดยรวมสำหรับกิจกรรมการตลาดแบบตรงทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นประเภทหรือเนื้อหาใดก็ตาม อยู่ที่นักการตลาด อย่างไรก็ตาม ความรับผิดชอบยังนำไปใช้กับผู้เข้าร่วมคนอื่นๆ ในกิจกรรมการตลาดทางตรงและต้องนำมาพิจารณาด้วย เช่นเดียวกับนักการตลาด สิ่งเหล่านี้อาจรวมถึง: ผู้ปฏิบัติงาน นักการตลาดทางโทรศัพท์หรือผู้ค…

 • อ้างจากแหล่งที่มา:

 • [browser-shot url=”https://hmong.in.th/wiki/Direct_marketer” width=”600″]

วิดีโอสอนเกี่ยวกับ การ ตลาด ทาง ตรง

Related Articles

Back to top button