Cấu tạo của răng là gì ? Người trưởng thành có bao nhiêu cái răng

Răng giúp một người sử dụng miệng để ăn, nói, cười và tạo hình dạng cho khuôn mặt của họ. Mỗi loại răng đều có tên gọi…